Informacje prasowe

Poniżej znajdą Państwo informacje prasowe publikowane przez PASMI.

Filtruj

Rejestr placówek sprzedających leki tak, ale nie kosztem dostępności pacjenta do leku

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty mówi zdecydowane nie propozycjom Naczelnej Izby Aptekarskiej, które ograniczają dostęp pacjenta do leku   Warszawa, 8.08.2016 – PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty składając propozycję zmian w zakresie sprzedaży pozaaptecznej kompleksowo przeanalizował dotychczasowe uregulowania dotyczące sprzedaży leków poza aptekami. PASMI zaproponowało rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa...

Ewa Jankowska Prezesem PASMI

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty na Walnym Zgromadzeniu Członków wybrał Zarząd w kadencji 2016-2019. Prezesem PASMI została Ewa Jankowska (USP Zdrowie Sp. Z o.o.), a członkami Zarządu Małgorzata Michałków (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.) oraz Monika Granecka (Sanofi-Aventis Sp. z o.o.) Celem statutowym PASMI jest aktywne wspomaganie polityki zdrowotnej państwa poprzez współpracę...

Samoregulacja suplementów na finiszu

W odpowiedzi na propozycję samoregulacji branży zaproponowanej przez UOKiK, Związek SUPLEMENTY POLSKA oraz PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty, przedstawiły Kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów diety. Prace nad finalną wersją dokumentu powinny zakończyć się w przeciągu kilku kolejnych miesięcy. 28 kwietnia br., w gmachu UOKiK odbyło się spotkanie „Reklama suplementów diety – dobre praktyki”. To już...

Stanowisko PASMI w zakresie reklamy produktów OTC

W związku z decyzją Ministerstwa Zdrowia odnośnie konieczności wprowadzenia rozwiązań, które miałyby na celu większą ochronę pacjenta i konsumenta przed treściami reklamowymi wprowadzającymi w błąd PASMI deklaruje swoją gotowość do dialogu i wypracowania optymalnych rozwiązań w tym zakresie. PASMI jako organizacja reprezentująca na rynku polskim producentów leków bez recepty, suplementów diety wyrobów medycznych oraz kosmetyków...

PASMI rozpoczyna kampanię edukacyjną dotyczącą odpowiedzialnego samoleczenia

„Lecz się odpowiedzialnie” to najnowsza kampania edukacyjna przygotowana przez PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty. Od 5 października br. kampania będzie prowadzona na kanale You Tube przez okres trzech miesięcy. Kampania „Lecz się odpowiedzialnie” to seria 4 filmów o charakterze edukacyjnym pokazującym najczęstsze sytuacje, w których pacjenci podejmują decyzje odnośnie swojego zdrowia. Kampania skierowana...

PASMI podkreśla znaczenie dostępności leków bez recepty dla pacjenta

PASMI – Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty w poniedziałek skierował list do Pani Premier w związku z wystąpieniem skierowanym do Prezesa Rady Ministrów przez Naczelną Radę Aptekarską postulując o równouprawnienie wszystkich obywateli w swobodnym dostępie do leków bez recepty. PASMI w liście do Pani Premier podkreśliło fakt, iż dzięki obecnie obowiązującemu modelowi sprzedaży leków...

Członkowie pasmi

A&D Pharma
Aboca
Adamed
Bayer
GSK
logo-gsk
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
Omega
logo-omega-pharma
Pfizer
logo-pfizer
Pierre Fabre
logo-pierre-fabre
Polpharma
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
Takeda
TEVA
logo-teva
USP Zdrowie
Verco
verco
Walmark