Pismo do Pani Minister w sprawie edukacji zdrowotnej 13.06.2024

Pismo do Pani Minister w sprawie edukacji zdrowotnej 13.06.2024

Warszawa, dnia 13 czerwca 2024 r.   Pani Izabela Leszczyna Minister Zdrowia   Szanowna Pani Minister! W imieniu PASMI Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”, pragnę wyrazić nasze pełne poparcie dla międzyresortowej inicjatywy wprowadzenia przedmiotu edukacji zdrowotnej w szkołach. PASMI już w 2019 r. postulował do Ministerstwa Edukacji o nadanie priorytetu edukacji zdrowotnej,…

Pismo do Pani Minister w sprawie ograniczenia sprzedaży leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybicznych bez recepty 27.05.2024

Warszawa, dnia 27 maja 2024 r.   Pani Izabela Leszczyna Minister Zdrowia   Stanowisko PASMI w sprawie potencjalnego negatywnego wpływu sprawozdania WHO pt. „Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: przyspieszenie krajowych i globalnych reakcji. Strategiczne i operacyjne priorytety WHO dotyczące przeciwdziałania lekoopornym infekcjom bakteryjnym w sektorze zdrowia ludzkiego na lata 2025–2035” w obszarze ograniczenia sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych…

Pismo do Ambasadora Stałego Przedstawiciela Polski przy ONZ w sprawie ograniczenia sprzedaży leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybicznych 27.05.2024

Warszawa, dnia 27 maja 2024 r.   Pan Zbigniew Czech Ambasador Stały Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie   Stanowisko PASMI w sprawie potencjalnego negatywnego wpływu sprawozdania WHO pt. „Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: przyspieszenie krajowych i globalnych reakcji. Strategiczne i operacyjne priorytety WHO dotyczące przeciwdziałania lekoopornym infekcjom bakteryjnym w sektorze zdrowia ludzkiego na…

Pismo do Prezesa Cessaka w sprawie doprecyzowania kwestii z ostatniego cyklicznego spotkania ze Stowarzyszeniami 20.05.2024

  Warszawa, 20 maja 2024 r.     Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa   Szanowny Panie Prezesie, Mając na uwadze ostatnie cykliczne spotkanie ekspertów Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej jako: „Urząd”) ze Stowarzyszeniami, które miało miejsce 5…

Stanowisko PASMI w sprawie wyłączenia z definicji opakowania na napoje również suplementów diety 17.05.2024

Warszawa, dnia 17 maja 2024 r.   Pani Anita Sowińska Podsekretarz Stanu W Ministerstwie Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54 00–922 Warszawa     STANOWISKO PASMI w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UD45)   Szanowna Pani Minister! W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu ustawy o zmianie ustawy…

Pismo do MZ wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie listy preparatów OTC podlegających refundacji 15.05.2024

  Warszawa, 16 maja 2024 r.   Pani Izabela Leszczyna Minister Zdrowia Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa   WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ   Szanowna Pani Minister! Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.) niniejszym wnoszę o udostępnienie informacji…

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający