Pismo do Min. Miłkowskiego w sprawie projektu zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 03.01.2022

Pismo do Min. Miłkowskiego w sprawie projektu zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 03.01.2022

Warszawa, dnia 3 stycznia 2022 r. Szanowny PanMaciej MiłkowskiPodsekretarz StanuMinisterstwo Zdrowiaul. Miodowa 1500–952 Warszawae-mail: dep-pl@mz.gov.pl STANOWISKOPASMI Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD 331) w wersji…

Pismo do MF w sprawie dostępu do informacji publicznej – zerowy VAT na żywność z dnia 03.01.2022

Warszawa, 3 stycznia 2022 r. PASMI Związek Pracodawców„Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”ul. Miodowa 1400-246 Warszawa(dalej jako „PASMI”) Szanowny Pan Tadeusz Kościński Minister Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa WNIOSEKo udostępnienie informacji publicznej Szanowny Panie Ministrze! Działając w imieniu PASMI z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września…

Pismo do GIF w zakresie projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozp. w sprawie reklamy produktów leczniczych

Warszawa, 30 grudnia 2021 r. Pani Ewa Krajewska Główny Inspektor Farmaceutyczny ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa DW: maciej.ziolkowski@gif.gov.pl STANOWISKOPASMI Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych, projekt datowany na dzień 21 grudnia 2021 r. Szanowna Pani Minister! W związku z listownym przekazaniem…

Pismo do Przewodniczącej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 13.12.2021

Warszawa, 13 grudnia 2021 r. Szanowna Pani Józefa Szczurek-Żelazko Przewodnicząca Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych STANOWISKOPASMI Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”w sprawie projektu ustawy o wyrobach medycznych (nr druku: 1764) Szanowna Pani Przewodnicząca! W związku z przekazaniem do Sejmu projektu ustawy o wyrobach medycznych, nr druku: 1764…

Pismo do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie projektu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 01.12.2021

Warszawa, 1 grudnia 2021 r. Szanowny PanTomasz LatosPrzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia STANOWISKO UZUPEŁNIAJĄCEPASMI Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”w sprawie projektu ustawy o wyrobach medycznych (nr druku: 1764) Szanowny Panie Przewodniczący! W związku z przekazaniem do Sejmu projektu ustawy o wyrobach medycznych, nr druku: 1764 (zwanego dalej „Projektem”) w imieniu PASMI Związku Pracodawców…

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
logo-gsk
IPSEN
IPSEN
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
Polpharma
Polski Lek
Queisser Pharma
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający

Polski Komitet Zielarski