Stanowisko PASMI w sprawie wprowadzenia zapisów dot. doradztwa naukowego do prawa krajowego, jako jednego z elementów wpływających na dostępność rynkową leków w Polsce

Stanowisko PASMI w sprawie wprowadzenia zapisów dot. doradztwa naukowego do prawa krajowego, jako jednego z elementów wpływających na dostępność rynkową leków w Polsce

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” wystąpił do Ministerstwa Zdrowia z oficjalnym postulatem wprowadzenia doradztwa naukowego do prawa krajowego. Doradztwo naukowe jest standardem wdrożonym w prace zarówno Europejskiej Agencji Leków, jak i agencji dopuszczających produkty lecznicze do obrotu w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w celu wspierania rozwoju wysokiej jakości, skutecznych i bezpiecznych…

Stanowisko PASMI w odniesieniu do „Raportu opieki farmaceutycznej. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” zgłasza uwagi do „Raportu opieki farmaceutycznej. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”. Związek stoi na stanowisku, iż w celu zwiększenia szans na realizację jak najbardziej słusznych założeń opieki farmaceutycznej należy uwzględnić następujące kwestie: Dodefiniowanie i rozszerzenie katalogu aktywności apteki, które nie kwalifikują się jako reklama aptek i ich…

IZBA GOSPODARCZA „FARMACJA POLSKA” ORAZ PASMI POPIERAJĄ AKCJĘ PROTESTACYJNĄ NIEZALEŻNYCH MEDIÓW

IZBA GOSPODARCZA „FARMACJA POLSKA” ORAZ  PASMI POPIERAJĄ AKCJĘ PROTESTACYJNĄ NIEZALEŻNYCH MEDIÓW Organizacje branżowe „FARMACJA POLSKA” oraz PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” popierają protest niezależnych mediów w związku z planowanym wprowadzeniem przez rząd nowego podatku od reklam emitowanych w telewizji, radiu i Internecie, wprowadzanego pod pretekstem walki z pandemią Covid-19. Wprowadzenie podatku…

Pismo do Dyr. Szmulskiego w sprawie projektu rozporządzenia MZ w sprawie wykazu produktów leczniczych które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach

Warszawa, 2 kwietnia 2021 r.   Pan Łukasz Szmulski p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa DW: dep-pl@mz.gov.pl        STANOWISKO PASMI Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu…

Pismo do Min. Miłkowskiego w sprawie rozszerzenia kanału dystrybucyjnego leków OTC

Warszawa, 8 marca 2021 r.   Pan Maciej Miłkowski Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia ul.Miodowa 15 00-952 Warszawa   Szanowny Panie Ministrze! Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii ogłoszony na terytorium RP oraz konieczność zachowywania izolacji społecznej, w tym w szczególności przez osoby w wieku starszym oraz osoby chore, PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów…

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
logo-gsk
IPSEN
IPSEN
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
Polpharma
Polski Lek
Queisser Pharma
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający

Polski Komitet Zielarski