Stanowisko PASMI w odniesieniu do planowanych zmian w zakresie refundacji leków bez recepty

Stanowisko PASMI w odniesieniu do planowanych zmian w zakresie refundacji leków bez recepty

W dniu 6 lipca br. duża nowelizacja ustawy refundacyjnej przeszła pierwsze czytanie w Sejmie podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. Najwięcej wątpliwości i kontrowersji w odniesieniu do całego projektu wzbudzała nieskonsultowana ze środowiskiem propozycja resortu zdrowia w zakresie objęcia refundacją leków bez recepty (tzw. leków OTC). PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty już od momentu…

Stanowisko PASMI w odniesieniu do założeń w zakresie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” przedstawi pełne stanowisko po przekazaniu do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Liczymy na to, iż Ministerstwo Zdrowia rozpocznie te konsultacje jak najszybciej, gwarantując branży czas na merytoryczne odniesienie się do wszystkich zaproponowanych zmian w celu obiektywnej oceny skutków regulacji….

Stanowisko PASMI ws. projektu rozporządzenia w sprawie reklamy wyrobów medycznych

Warszawa, 26 sierpnia 2022 r. Pan Marcin Kołakowski Wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa DW: dp@urpl.gov.pl   STANOWISKO PASMI Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych (MZ 1350)   Szanowny Panie Prezesie!…

Pismo do Min. Klimatu i Środowiska w sprawie zorganizowania spotkania nt. ograniczeń poboru energii

Warszawa, dnia 8 lipca 2022 r. Pani Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiska Ministerstwo Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa   Szanowna Pani Minister! Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczególnych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii…

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
logo-gsk
IPSEN
IPSEN
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający

Polski Komitet Zielarski