Barometr Bayer 2015 – Polacy deklarują otwartość na zmiany

Pojęcie „zmiany” dobrze się kojarzy: to dla 92 proc. Polaków potrzeba, nie zaś przymus. Jednocześnie wprowadzanie zmian na co dzień, w swoim życiu, deklaruje niespełna połowa. Wolą wykorzystywać nowe sposoby wykonywania czynności, niż trwać przy utartych schematach. To wnioski badania opinii społecznej Barometr Bayer , w którym analizowano stosunek Polaków do zmiany codziennych przyzwyczajeń, działań prozdrowotnych, warunków życiowych, rozwoju intelektualno-zawodowego, nauki obsługi nowych urządzeń.

Polacy i zdrowie

Polacy najczęściej dokonują zmian na rzecz zdrowia (wykonują badania profilaktyczne, przechodzą na nową dietę) – co deklaruje 3 na 4 respondentów. Kolejne zmiany, wprowadzane w życiu to:

  • obsługa nowych urządzeń czy aplikacji (69 proc.)
  • zmiana przyzwyczajeń – sposobów wykonywania codziennych czynności czy spędzania wolnego czasu (67 proc.).

Spośród działań, o które pytano w badaniu, Polacy najrzadziej dokonują zmian w kierunku poprawy swoich warunków mieszkaniowych oraz sytuacji zawodowej (zmiana pracy, podniesienie kwalifikacji). W odniesieniu do tych obszarów obserwuje się największą dysproporcję pomiędzy deklarowaną wagą tego rodzaju zmian w życiu a ich realizacją w praktyce.

Kto najczęściej zmienia swoje życie? – dobrze wykształceni mężczyźni w średnim wieku (35-55 lat). Najbardziej innowacyjne są osoby z wyższym wykształceniem: to one najczęściej poszukują nietypowych rozwiązań.

Lepsze życie dzięki nauce
Polacy i nauka

Badacze analizowali również podejście Polaków do uczenia się i nauki.

  • 85 proc. respondentów przyznaje, że to ważne, by przez całe życie uczyć się czegoś nowego.
  • Dla 65 proc. nauka to wybór, nie konieczność.

Polacy lubią się uczyć: dla blisko 90 proc. to ogromna satysfakcja i duża wartość – nawet wówczas, gdy nie przynosi im to wymiernych korzyści (73 proc.). Jednak pożytki te świetnie dostrzegają – np. deklarując, że zdobycze nauki czynią ich pracę bardziej efektywną (85 proc.).

– Blisko 80 proc. Polaków przyznaje, że nauka gwarantuje jakość życia. Świadczy to o ogromnej świadomości znaczenia nauki dla codziennego życia – zwłaszcza w połączeniu z otwartością na zmiany i ciągłym zdobywaniem wiedzy – komentuje wyniki Christophe Dumont, Prezes Bayer Sp. z o.o. – Postawy te dostrzegamy na co dzień w Salonie Zdrowia Baylab – miejscu, w którym dzielimy się wiedzą, organizując otwarte warsztaty popularnonaukowe, cieszące się ogromną popularnością zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
logo-gsk
IPSEN
IPSEN
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający

Polski Komitet Zielarski