Bez kategorii

Filtruj

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK REKLAMY SUPLEMENTÓW DIETY

Wersja z dnia 22.10.2019 Preambuła Zważywszy, że: reklama suplementów diety powinna być zgodna z dobrymi obyczajami tj. normami moralnymi i zwyczajowymi stosowanymi w działalności gospodarczej a niniejszy Kodeks ma na celu ułatwienie wyznaczenia treści tych norm przy założeniu, że treść pojęcia dobrych obyczajów jest dynamiczna wraz ze zmieniającymi się ocenami społecznymi oraz, że dokonanie jednoznacznej…

Pismo do Min. Cieszyńskiego – Stanowisko uzupełniające PASMI do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

Warszawa, 6 sierpnia 2019 r.   Pan Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa DW: t.lisiewski@mz.gov.pl     STANOWISKO UZUPEŁNIAJĄCE PASMI Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (nr w wykazie prac Rady Ministrów: UD562) w wersji z dnia 16 lipca 2019…

Sprzedaż pozaapteczna – Co druga osoba dokonująca zakupów leków w sklepach mieszka na wsi lub w małym mieście

Warszawa 10 stycznia 2018 – Według ACNielsen Polska[1] co druga osoba dokonująca zakupów leków w sklepach mieszka na wsi lub w małym mieście poniżej 20 tys. mieszkańców. Jakiekolwiek zmiany dotyczące sprzedaży pozaaptecznej uderzą zatem przede wszystkim w prawa pacjentów zamieszkujących tereny poza aglomeracjami miejskimi. Apteki to główne miejsce zakupu leków i suplementów diety dla 90% badanych…

Orzeczenie XYLORIN

ORZECZENIE Sąd Dyscyplinarny Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty w składzie:   Przewodniczący: Pan Witold Błaszczyński Członkowie składu orzekającego: Pani Monika Ziętek – Stachura Pani Barbara Smela na posiedzeniu w dniu 10 marca 2017 r., po rozpoznaniu wniosku GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. przeciwko Omega Pharma Poland Sp. z o.o. w sprawie zgodności z…

Orzeczenie Inovox Express

ORZECZENIE Sąd Dyscyplinarny Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty w składzie: Przewodniczący: Pan Witold Błaszczyński Członkowie składu orzekającego: Pani Monika Ziętek – Stachura Pan Marek Bielski na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017 r., po rozpoznaniu wniosku GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. przeciwko USP Zdrowie Sp. z o.o. w sprawie zgodności z przepisami Kodeksu…

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
logo-gsk
IPSEN
IPSEN
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
Polpharma
Polski Lek
Queisser Pharma
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający

Polski Komitet Zielarski