Informacje Ministerstwa Zdrowia

Filtruj

Projekt „Zdrowe zarządzanie” zakończony – podniosły się kwalifikacje menadżerów ochrony zdrowia

Dobrze wykształcona kadra zarządcza to jeden z warunków skutecznego funkcjonowania i konkurowania placówek ochrony zdrowia.  Właśnie zakończył się projekt w ramach którego z bezpłatnej formy kształcenia skorzystało blisko 100 menedżerów ochrony zdrowia. Projekt „Zdrowe zarządzenie” był realizowany od 2012 r. przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Jego całkowita wartość wyniosła ponad 400 tys….

Ruszył nabór do projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”

Do końca października przedszkola z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (w partnerstwie z ośmioma uczelniami medycznymi) dzięki środkom Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz dotacji ministra zdrowia. Celem projektu jest edukacja stomatologiczna ponad 300 tys. dzieci w wieku 0…

Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie pn.: „Poprawa jakości zarządzania w OZ poprzez wsparcie procesu tworzenia RMPZ jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie OZ – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych”

Ministerstwo Zdrowia zatrudni na umowę cywilno-prawną osobę/firmę na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie pn.: „Poprawa jakości zarządzania w OZ poprzez wsparcie procesu tworzenia RMPZ jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie OZ – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres umowy: Przewidywane zaangażowanie zleceniobiorcy:…

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2014 r.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 września 2014 r. W porównaniu do XVI obwieszczenia, obowiązującego od 1 lipca 2014 r., projekt XVII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany: I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ Ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 63 nowe produkty,…

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 września 2014 r.

Uwagi prosimy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres email [email protected] do 21.08.2014 r., do godz. 12.00. Pliki do pobrania: Załącznik do obwieszczenia 23.7 MB pobierz plik Załącznik do obwieszczenia (PDF File, 23.7 MB) PDF File Załącznik do obwieszczenia 1.9 MB pobierz plik Załącznik do obwieszczenia (MS Excel Document, 1.9 MB) MS Excel Document Podstawy limitu (apteka) 181.0…

Dwa projekty rozporządzeń koszykowych przekazane do konsultacji publicznych i uzgodnień

12 sierpnia 2014 r. przekazano do konsultacji publicznych i uzgodnień dwa projekty tzw. rozporządzeń koszykowych: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Termin zgłaszania uwag upływa w ramach konsultacji publicznych – 13 września…

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający