Stanowiska PASMI

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat stanowisk PASMI.

Stanowisko PASMI w odniesieniu do planowanych zmian w zakresie refundacji leków bez recepty

W dniu 6 lipca br. duża nowelizacja ustawy refundacyjnej przeszła pierwsze czytanie w Sejmie podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. Najwięcej wątpliwości i kontrowersji w odniesieniu do całego projektu wzbudzała nieskonsultowana ze środowiskiem propozycja resortu zdrowia w zakresie objęcia refundacją leków bez recepty (tzw. leków OTC). PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty już od momentu...

Stanowisko PASMI w odniesieniu do założeń w zakresie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” przedstawi pełne stanowisko po przekazaniu do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Liczymy na to, iż Ministerstwo Zdrowia rozpocznie te konsultacje jak najszybciej, gwarantując branży czas na merytoryczne odniesienie się do wszystkich zaproponowanych zmian w celu obiektywnej oceny skutków regulacji....

Stanowisko PASMI w sprawie wprowadzenia zapisów dot. doradztwa naukowego do prawa krajowego, jako jednego z elementów wpływających na dostępność rynkową leków w Polsce

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” wystąpił do Ministerstwa Zdrowia z oficjalnym postulatem wprowadzenia doradztwa naukowego do prawa krajowego. Doradztwo naukowe jest standardem wdrożonym w prace zarówno Europejskiej Agencji Leków, jak i agencji dopuszczających produkty lecznicze do obrotu w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w celu wspierania rozwoju wysokiej jakości, skutecznych i bezpiecznych...

Stanowisko PASMI w odniesieniu do „Raportu opieki farmaceutycznej. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” zgłasza uwagi do „Raportu opieki farmaceutycznej. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”. Związek stoi na stanowisku, iż w celu zwiększenia szans na realizację jak najbardziej słusznych założeń opieki farmaceutycznej należy uwzględnić następujące kwestie: Dodefiniowanie i rozszerzenie katalogu aktywności apteki, które nie kwalifikują się jako reklama aptek i ich...

Stanowisko PASMI w odniesieniu do niesteroidowych leków przeciwzapalnych stosowanych w zakażeniach spowodowanych wirusem SARS-CoV-2019 (COVID-19)

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach doniesieniami medialnymi dotyczącymi wątpliwości względem przyjmowania substancji leczniczej ibuprofen znajdującej się w grupie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), i jej wpływu na pogorszenie przebiegu choroby wywołanej wirusem COVID-19, PASMI, Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”, bazując na opublikowanym w dniu dzisiejszym stanowisku Europejskiej Agencji Leków (EMA)...

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
KF
KLOSTERFRAU
Kenvue

Kenvue

MagnaPharm
Mayoly
Mayoly
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający