Niezbędnik Pacjenta

NIEZBĘDNIK PACJENTA – CEL PROJEKTU

 • Poprawa jakości relacji lekarza z Pacjentem, celem zwiększenia efektywności wizyty dla obu stron
 • Zwiększenie bezpieczeństwa farmakoterapii – wiedza lekarza posiadającego informacje na temat wszystkich leków i innych produktów (np. suplementów diety), jakie Pacjent przyjmuje ma wpływ na zmniejszenie ryzyka niebezpiecznych interakcji i objawów niepożądanych.
 • Korzystny wpływ na trafność diagnozy i skuteczność terapii – dzięki przygotowaniu się Pacjenta do wizyty poprzez uzupełnienie informacji w Niezbędniku, lekarz ma szerszy i pełniejszy ogląd sytuacji związanej z dolegliwościami, jakie zgłasza Pacjent. Może trafniej i szybciej postawić właściwą diagnozę oraz zaordynować skuteczne leczenie.
 • Podnoszenie świadomości Pacjenta w obszarze odpowiedzialności za własne zdrowie
 • Edukacja Pacjenta w temacie przyjmowanych leków

NIEZBĘDNIK PACJENTA – CZYM JEST? CO ZAWIERA?

 • Forma – wygodny zeszyt z tabelami, gdzie Pacjent wpisuje następujące informacje: data wizyty u lekarza, nazwa handlowa leku, substancja czynna, dawkowanie, z czyjego zalecenia przyjmuje lek (np. lekarza rodzinnego, specjalisty, farmaceuty lub na podstawie samodzielnej decyzji), przebyte choroby, dolegliwości, alergie, uczulenia.
 • Pod tabelą przeznaczono miejsce na pytania, które Pacjent chciałby zadać lekarzowi podczas wizyty.
 • Na ostatnich stronach Niezbędnika znajduje się miejsce na notatki, gdzie Pacjent może zapisać wszelkie spostrzeżenia w trakcie wizyty lekarskiej.

NIEZBĘDNIK PACJENTA – DLACZEGO TAKI PROJEKT?

 • Niezbędnik jest elementem akcji edukacyjnej PASMI, wpisującej się w statutowe cele organizacji, stanowiące element propagowania świadomego, bezpiecznego i odpowiedzialnego leczenia, w zakresie:
  • zwiększania odpowiedzialności społecznej,
  • promowania odpowiedzialnego leczenia,
  • edukacji Pacjenta, poprzez zmianę sposobu myślenia o własnym zdrowiu, zachęcanie do wzięcia współodpowiedzialności za swoje zdrowie – Pacjent to partner lekarza, nie bierny obserwator w procesie terapii,
  • proponowania korzystnych rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa farmakoterapii

 

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
KF
KLOSTERFRAU
Kenvue

Kenvue

MagnaPharm
Mayoly
Mayoly
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający