WYKAZ PRZYJMOWANYCH PRODUKTÓW

WYKAZ PRZYJMOWANYCH PRODUKTÓW

Każdy chory, niezależnie od stanu choroby, jako człowiek cierpiący powinien być traktowany z szacunkiem i mieć odpowiednie miejsce w systemie ochrony zdrowia.

Pacjent powinien być traktowany jako partner w dialogu z lekarzem, gdyż bez dialogu nie ma współpracy a to dzięki niej są większe szanse na postawienie właściwej diagnozy, dobranie odpowiedniej terapii, zastosowanie się pacjenta do danej terapii oraz monitorowanie procesu leczenia.

Abu jednak wizyta u lekarza była efektywna, powinna być dialogiem podczas której również pacjent przekazuje istotne w procesie leczenia informacje. Kiedy obie strony tego dialogu mówią do siebie w sposób zrozumiały, pacjent wychodzi z gabinetu z poczuciem, że jego oczekiwania zostały spełnione, natomiast lekarz ma pewność, że prawidłowo zaadresował wszystkie potrzeby pacjenta.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest narzędzie edukacyjne pt. Wykaz Przyjmowanych Produktów (WPP) posiadający Patronat Honorowy:

 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Głównego Inspektora Sanitarnego
 • Głos Seniora – ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów

Poprzez stosowanie WPP dajemy możliwość pacjentowi spisywania regularnie listy przyjmowanych leków, co będzie nie tylko ułatwieniem pracy lekarza, ale jednocześnie zaoszczędzi jego czas na czynności szczególnie istotne z punktu widzenia pacjenta. Za pośrednictwem WPP są realizowane potrzeby zarówno pacjenta, jak i lekarza, z jednej strony pomagając pacjentowi przestrzegać zaleceń, wpływamy na jego wiedzę w zakresie stosowanych leków, natomiast dla lekarzy ułatwiać przebieg wizyty pacjenta w gabinecie, ponieważ pacjent przychodzi na nią już przygotowany.

WYKAZ PRZYJMOWANYCH PRODUKTÓW – CEL:

Promowanie zaangażowania pacjenta we własne zdrowie poprzez zwiększenie jego współodpowiedzialności za efektywność farmakoterapii. Cel ten osiągany będzie poprzez:

 • poprawę jakości relacji lekarza z pacjentem – celem zwiększenia efektywności wizyty dla obu stron;
 • zwiększenie bezpieczeństwa farmakoterapii – wiedza lekarza posiadającego informacje na temat przyjmowanych produktów (w tym np. suplementów diety) ma wpływ na zmniejszenie ryzyka niebezpiecznych interakcji i objawów niepożądanych;
 • korzystny wpływ na trafność diagnozy i skuteczność terapii – dzięki przygotowaniu się pacjenta do wizyty poprzez uzupełnienie informacji w Wykazie Przyjmowanych Produktów lekarz ma szerszy i pełniejszy ogląd sytuacji związanej z dolegliwościami, jakie zgłasza pacjent. Może trafniej i szybciej postawić właściwą diagnozę oraz zaordynować skuteczne leczenie;
 • podnoszenie świadomości pacjenta w obszarze odpowiedzialności za własne zdrowie;
 • edukację pacjenta w temacie przyjmowanych produktów.

WYKAZ PRZYJMOWANYCH PRODUKTÓW – CZYM JEST? CO ZAWIERA?

 • Forma – wygodny bloczek z karteczkami, gdzie pacjent zapisuje wszystkie leki, suplementy diety, wyroby medyczne i inne, które aktualnie samodzielnie przyjmuje, poprzez podanie następujących informacji: nazwa produktu; dawka/postać, substancje zawarte w produkcie oraz ile razy dziennie pacjent je przyjmuje. Karteczki do wypełniania można także pobrać bezpośrednio z tego linku WPP karteczka lub z galerii grafiki poniżej
 • Przydatne dla każdego informacje: z tyłu okładki znajduje się 9 zasad, jak bezpiecznie przyjmować leki, natomiast wewnątrz bloczka znajdują się ważne informacje, w tym m.in. o możliwości wystąpienia interakcji przy przyjmowaniu różnych preparatów, oraz gdzie należy zgłaszać działania niepożądane.

WYKAZ PRZYJMOWANYCH PRODUKTÓW – DLACZEGO TAKI PROJEKT?

WPP jest elementem akcji edukacyjnej PASMI w zakresie propagowania świadomego, bezpiecznego i odpowiedzialnego leczenia, w celu:

 • zwiększania odpowiedzialności społecznej;
 • promowania odpowiedzialnego leczenia;
 • edukacji Pacjenta, poprzez zmianę sposobu myślenia o własnym zdrowiu, zachęcanie do wzięcia współodpowiedzialności za swoje zdrowie – Pacjent to partner lekarza, nie bierny obserwator w procesie terapii;
 • proponowania korzystnych rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa farmakoterapii.

Dodatkowo przedsięwzięcie edukacyjne wpisuje się w inicjatywę WHO „Lekarstwa bez szkody”, gdzie zarówno pacjenci, jak i pracownicy służby zdrowia mają do odegrania rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa stosowania leków. Celem inicjatywy WHO jest osiągnięcie szerokiego zaangażowania państw członkowskich i organizacji zawodowych na całym świecie w celu zmniejszenia efektów związanych z niewłaściwym stosowaniem leków. Inicjatywa WHO „Lekarstwa bez szkody” ma na celu ograniczenie poważnych szkód zdrowotnych, których można uniknąć, o 50% w ciągu najbliższych 5 lat.

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający