Dyskryminacja, złamanie swobody działalności gospodarczej oraz naruszenie autonomii prawa podatkowego – to jedne z głównych zarzutów wobec proponowanego przez resort zdrowia podatku od reklam suplementów diety

W dniu 9 stycznia 2020 r. miało miejsce spotkanie w Ministerstwie Zdrowia poświęcone projektowi ustawy wprowadzającego podatek od reklamy suplementów diety.

W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele resortu zdrowia, organizacje stowarzyszające producentów suplementów diety oraz nadawcy telewizyjni i przedstawiciele handlu i dystrybucji.

Uczestnicy spotkania zakwestionowali zaproponowane rozwiązania w postaci nałożenia opłaty za reklamę suplementów diety dla przyjętego celu jakim ma być promowanie prozdrowotnych wyborów żywieniowych. Podkreślano również dyskryminujący charakter tej regulacji.

,,Ustawa wprowadzając podatek od reklam suplementów diety ma charakter stricte fiskalny mający na celu zasilenie budżetu Państwa. Proponowane rozwiązanie nie realizuje prozdrowotnych celów związanych z poprawą prozdrowotnych zachowań konsumentów. Podnosi natomiast opłaty, wprowadza wielokrotne opodatkowanie, co w zdecydowany sposób negatywnie wpływa na rynek suplementów diety, dyskredytując w zupełności tę kategorię żywności. W związku z powyższym PASMI postuluje o wykreślenie art. 6 projektu ustawy w całości, w celu wyeliminowania z porządku prawnego przepisu prowadzącego do dyskryminacji suplementów diety oraz uwzględnienie w art. 7 projektu ustawy wyłączenia suplementów diety spod opłat od środków spożywczych w postaci napojów zawierających substancje o właściwościach słodzących i aktywnych’’ – wskazuje Ewa Jankowska, Prezes PASMI.

 

Powyższe stanowisko zostało poparte następującymi argumentami :

 • niezgodność projektu z Konstytucją RP;
 • wątpliwy charakter zaproponowanej w projekcie „opłaty” z uwagi na:
  • wprowadzenie „opłaty” posiadającej rzeczywiste cechy podatku
  • wprowadzenie „opłaty” posiadającej rzeczywiste cechy akcyzy;
  • naruszenie konstytucyjnej zasady proporcjonalności – ograniczenie swobody działalności gospodarczej;
  • złamanie autonomii prawa podatkowego;
  • niezgodność w aspekcie wprowadzania nowych podatków w trakcie roku podatkowego;
  • naruszenie unijnego prawa podatkowego poprzez wprowadzenie nowego podatku obrotowego. Proponowana „opłata” posiada cechy podatku obrotowego;
  • wprowadzanie wielokrotnego opodatkowania;
  • naruszenie zasady neutralności podatku od towarów i usług;
  • brak możliwości zakwalifikowania wydatków na „opłatę” jako kosztów uzyskania przychodu;
 • naruszenie równowagi rynku oraz swobodnego przepływu usług;
 • dyskryminacja wobec innych towarów i usług w obrocie wewnątrzkrajowym stawiając suplementy diety stawiając je na równi z produktami o wysokiej zawartości cukru i z alkoholem;
 • dyskryminacja podmiotów uczestniczących w świadczeniu usługi będącej reklamą suplementów diety względem innych podmiotów. Wybiórcze nałożenie opłaty na wybrany sektor rynku spożywczego;
 • dyskryminacja z uwagi na selektywność wybranych form reklamy;
 • konieczność notyfikacji proponowanych przepisów do Komisji Europejskiej;
 • nieproporcjonalność obciążeń dla suplementów diety w formie napoju generując podwójne opodatkowanie tej grupy żywności;
 • nieproporcjonalność osiąganych wpływów do budżetu Państwa;
 • wątpliwa legislacja, liczne braki definicji oraz nierzetelna Ocena Skutków Regulacji;
 • proponowane rozwiązania legislacyjne oparte na nieaktualnych danych rynkowych;
 • wątpliwe pod kątem spełnienia celów ustawy przeznaczenie zgromadzonych z opłat środków finansowych.

 

******

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia.

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 20 podmiotów: Aboca, A&D Pharma, Adamed, Bayer, Biocodex, GSK, IPSEN, Johnson&Johnson, Klosterfrau, Omega Pharma Poland, Queisser Pharma, Pfizer, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Verco, oraz Polski Komitet Zielarski jako członek wspierający.

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
logo-gsk
IPSEN
IPSEN
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający

Polski Komitet Zielarski