Ewa Jankowska Prezesem PASMI

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty na Walnym Zgromadzeniu Członków wybrał Zarząd w kadencji 2016-2019. Prezesem PASMI została Ewa Jankowska (USP Zdrowie
Sp. Z o.o.), a członkami Zarządu Małgorzata Michałków (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.) oraz Monika Granecka (Sanofi-Aventis Sp. z o.o.)

Celem statutowym PASMI jest aktywne wspomaganie polityki zdrowotnej państwa poprzez współpracę z organami administracji państwowej i instytucjami zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym oraz promowanie odpowiedzialnego i świadomego stosowania leków w celu poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa.

„Bardzo ważna jest kontynuacja rozpoczętych projektów i dialogu w jakim pozostaje PASMI z organizacjami branżami instytucjami rządowymi a także z pacjentem i konsumentem. Dziękując członkom za ich zaufanie i wybór na funkcję Prezesa na kolejną trzyletnią kadencję wierzę, iż PASMI jeszcze aktywniej włączy się w dialog z regulatorem a także będzie kontynuowało prace na rzecz samoregulacji branży ”. – powiedziała Ewa Jankowska Prezes PASMI w kadencji 2016-2019

PASMI obecnie zrzesza 16 podmiotów: Aboca, A&D Pharma, Bayer, Boehringer Ingelheim, GSK, Johnson&Johnson, Omega Pharma Poland, Pfizer, Pierre-Fabre, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Walmark. PASMI jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC.

*****

Ewa Jankowska z branżą farmaceutyczną związana jest od 1995 roku. Jest ekspertem w obszarze regulacyjnym i prawnym ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i realizacji strategii regulacyjnej jako elementu strategii marketingowej i sprzedażowej. W firmie USP Zdrowie jako Dyrektor ds. Regulacyjnych odpowiada na poziomie Grupy USP za pracę; Działu Rejestracji, Działu Wdrożeń, Działu Medycznego w zakresie; nadzoru nad farmakoterapią – PhV, badań klinicznych, refundacji. Jest też redaktorem naczelnym czasopisma ,,Stworzony dla Farmaceuty’’. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno leki Rx jak i OTC, suplementy diety oraz wyroby medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z rozwojem, wytwarzaniem, wprowadzeniem tych produktów do obrotu oraz oznakowaniem i reklamą. Od czerwca 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PASMI budując pozycję organizacji w branży i środowisku regulatora zarówno na poziomie krajowych jak i unijnym. Jest członkiem Zespołu do spraw Konkurencyjności Branży Farmaceutycznej powołanego przez Premiera Mateusza Morawieckiego przy Ministerstwie Rozwoju.

Małgorzata Michałków – Od czerwca 2012 r. jest Członkiem Zarządu PASMI. Ma ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowanych koncernach farmaceutycznych. Od 15 lat pracuje w GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, gdzie obecnie jest Dyrektorem ds. Rejestracji i Relacji Zewnętrznych. Zakres jej odpowiedzialności obejmuje zarówno Polskę jak i Kraje Bałtyckie, jest w tym regionie członkiem Zespołu Zarządzającego GSK CH. Zajmuje się relacjami zewnętrznymi oraz kwestiami rejestracyjnymi dotyczącymi szerokiej gamy produktów: leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków. Wspiera ponadto kształtowanie strategii komunikacyjnej, opiniuje i zatwierdza reklamy. Brała aktywny udział w pierwszej europejskiej centralnej procedurze zmiany statusu leku z Rx na OTC. W przebiegu kariery zawodowej kierowała również Działami Medycznym/PV i ds. Jakości. Jest doktorem nauk przyrodniczych (biochemia, fizjologia człowieka). W PASMI wspiera zagadnienia związane z przestrzeganiem praw pacjentów do rzetelnej, zrozumiałej informacji o produktach leczniczych oraz propagowaniu świadomego samoleczenia. Priorytetem jest dla niej zwiększenie dostępności produktów leczniczych dla pacjentów oraz bezpieczeństwo ich stosowania.

Monika Granecka ma wieloletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej, z którą jest związana od 1999 roku. Jest ekspertem w obszarze regulacyjnym i prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i realizacji strategii regulacyjnej, wprowadzania nowych produktów na rynek, nadzoru regulacyjnego nad komunikacją produktową. Jej doświadczenie obejmuje szeroką gamę produktową: produkty lecznicze dostępne na receptę oraz bez recepty, wyroby medyczne, suplementy diety i kosmetyki. Specjalizuje się w rynku polskim i innych krajach UE. Prowadziła również projekty regulacyjne w Rosji, Ukrainie, Kazachstanie czy Turcji. Od 2010 roku w Sanofi jest odpowiedzialna za Regulatory Affairs w ramach Business Unitu Consumer Healthcare. Obecnie na stanowisku CHC Regulatory Head odpowiada za szerokie portfolio produktowe, w którym znajdują się takie marki jak No-spa®, Essentiale Forte®, MagneB6® czy Emolium®. Jest zaangażowana w projekty związane z pharmacovigilance, cosmetovigilance, badaniami klinicznymi i informacją medyczną. Uczestniczy również w regionalnych i globalnych projektach z zakresu rozwoju nowych produktów. Reprezentuje Sanofi w stowarzyszeniach branżowych: PASMI oraz PZPK (Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, członek Cosmetics Europe). W PASMI jest szczególnie zaangażowana w projekty dotyczące regulacji reklamy leków OTC i suplementów diety, umbrella brandingu oraz sprzedaży pozaaptecznej.

*****

PASMI (Polish Association of Self Medication Industry) czyli Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty został utworzony 9 listopada 2006 roku. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia. Promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością statutową PASMI.

Biuro Prasowe PASMI:
Elżbieta Socha
Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty PASMI
e-mail:. [email protected]
tel. kom:.+ 48 607 279 277

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
KF
KLOSTERFRAU
Kenvue

Kenvue

MagnaPharm
Mayoly
Mayoly
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający