Informacja prasowa dot. współpracy z Comarch HealthNote

Warszawa, dnia 17.11.2020 r.

 

Zarządzaj zdrowiem z telefonu
Z myślą o zdrowiu PASMI wspiera nowe technologie

 

PASMI „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów i ich zaangażowanie we własne zdrowie poprzez zwiększenie ich współodpowiedzialności za efektywność leczenia i właściwe przygotowanie się do wizyty lekarskiej, nawiązało współpracę z firmą Comarch Healthcare SA. Niniejsza relacja partnerska dotyczy merytorycznego i funkcjonalnego wsparcia aplikacji mobilnej o nazwie Comarch HealthNote.

Aplikacja Comarch HealthNote, zgodnie z ideą twórców, tj. Comarch Healthcare SA.  jest  internetową książeczką zdrowia, pozwalającą pacjentowi na uporządkowanie wszystkich danych medycznych, przeglądanie ich bezpośrednio w aplikacji mobilnej
i w łatwy sposób udostępnianie ich specjalistom W ten sposób wszystkie informacje dostępne są od ręki, zawsze i wszędzie oraz stanowią wsparcie dla lekarza
w planowaniu leczenia, minimalizowaniu ryzyka i stawianiu właściwej diagnozy.

Ta koncepcja zgodna jest z realizacją wcześniejszych projektów edukacyjnych  PASMI poświęconych m.in. konieczności poprawy relacji pacjent-lekarz, czy też odpowiedzialnego stosowania leków.

PASMI stoi na stanowisku, iż zarządzanie zdrowiem poprzez zwiększenie świadomości pacjentów w aspekcie przyjmowanych przez nich leków, czy też suplementów diety, a także zapisywanie ich i monitorowanie w aplikacji Comarch HealthNote przyniesie wymierny efekt dla obu stron, zarówno pacjenta, jak i lekarza, co w bezpośredni sposób przełoży się na dobór odpowiedniego procesu leczenia, a także jego łatwiejsze monitorowanie.

PASMI niezmiennie wpiera działania mające na celu budowanie samodzielnej, świadomej, odpowiedzialnej postawy wobec prozdrowotnych zachowań pacjentów m.in. w obszarze bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania leków, wskazując, że  stanowią one fundamentalną wartość dla utrzymania i ochrony zdrowia społeczeństwa.

Planowane nowe funkcjonalności  w aplikacji Comarch HealthNote w jeszcze prostszy  i wygodniejszy sposób pomogą zadbać o własne zdrowie oraz przyczynią się
do polepszenia relacji pacjent-lekarz.

Warto pamiętać, że pandemia koronawirusa przyczyniła się do wzrostu zainteresowania rozwiązaniami z zakresu e-zdrowia i pokrewnych technologii.
W dalszej perspektywie, szerokie wykorzystanie aplikacji, takich jak np. Comarch HealthNote w związku z pandemią COVID 19 na pewno doprowadzi do łatwiejszego
i bardziej świadomego zarządzania zdrowiem oraz do zmiany modelu opieki zdrowotnej.

Dodatkowych informacji udziela:

Biuro PASMI
[email protected]
22 300 95 10

 

******

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia.

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 20 podmiotów: Aboca, MagnaPharm Polnad, Adamed, Bayer, Biocodex, GSK, IPSEN Poland, Johnson&Johnson, Klosterfrau, Perrigo, Queisser Pharma, Pfizer, Polpharma, Polski Lek-Dystrybucja, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Verco,
oraz Polski Komitet Zielarski jako członek wspierający.

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
KF
KLOSTERFRAU
Kenvue

Kenvue

MagnaPharm
Mayoly
Mayoly
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający