Informacja prasowa dot. współpracy z Comarch HealthNote

Warszawa, dnia 17.11.2020 r.

 

Zarządzaj zdrowiem z telefonu
Z myślą o zdrowiu PASMI wspiera nowe technologie

 

PASMI „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów i ich zaangażowanie we własne zdrowie poprzez zwiększenie ich współodpowiedzialności za efektywność leczenia i właściwe przygotowanie się do wizyty lekarskiej, nawiązało współpracę z firmą Comarch Healthcare SA. Niniejsza relacja partnerska dotyczy merytorycznego i funkcjonalnego wsparcia aplikacji mobilnej o nazwie Comarch HealthNote.

Aplikacja Comarch HealthNote, zgodnie z ideą twórców, tj. Comarch Healthcare SA.  jest  internetową książeczką zdrowia, pozwalającą pacjentowi na uporządkowanie wszystkich danych medycznych, przeglądanie ich bezpośrednio w aplikacji mobilnej
i w łatwy sposób udostępnianie ich specjalistom W ten sposób wszystkie informacje dostępne są od ręki, zawsze i wszędzie oraz stanowią wsparcie dla lekarza
w planowaniu leczenia, minimalizowaniu ryzyka i stawianiu właściwej diagnozy.

Ta koncepcja zgodna jest z realizacją wcześniejszych projektów edukacyjnych  PASMI poświęconych m.in. konieczności poprawy relacji pacjent-lekarz, czy też odpowiedzialnego stosowania leków.

PASMI stoi na stanowisku, iż zarządzanie zdrowiem poprzez zwiększenie świadomości pacjentów w aspekcie przyjmowanych przez nich leków, czy też suplementów diety, a także zapisywanie ich i monitorowanie w aplikacji Comarch HealthNote przyniesie wymierny efekt dla obu stron, zarówno pacjenta, jak i lekarza, co w bezpośredni sposób przełoży się na dobór odpowiedniego procesu leczenia, a także jego łatwiejsze monitorowanie.

PASMI niezmiennie wpiera działania mające na celu budowanie samodzielnej, świadomej, odpowiedzialnej postawy wobec prozdrowotnych zachowań pacjentów m.in. w obszarze bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania leków, wskazując, że  stanowią one fundamentalną wartość dla utrzymania i ochrony zdrowia społeczeństwa.

Planowane nowe funkcjonalności  w aplikacji Comarch HealthNote w jeszcze prostszy  i wygodniejszy sposób pomogą zadbać o własne zdrowie oraz przyczynią się
do polepszenia relacji pacjent-lekarz.

Warto pamiętać, że pandemia koronawirusa przyczyniła się do wzrostu zainteresowania rozwiązaniami z zakresu e-zdrowia i pokrewnych technologii.
W dalszej perspektywie, szerokie wykorzystanie aplikacji, takich jak np. Comarch HealthNote w związku z pandemią COVID 19 na pewno doprowadzi do łatwiejszego
i bardziej świadomego zarządzania zdrowiem oraz do zmiany modelu opieki zdrowotnej.

Dodatkowych informacji udziela:

Biuro PASMI
[email protected]
22 300 95 10

 

******

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia.

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 20 podmiotów: Aboca, MagnaPharm Polnad, Adamed, Bayer, Biocodex, GSK, IPSEN Poland, Johnson&Johnson, Klosterfrau, Perrigo, Queisser Pharma, Pfizer, Polpharma, Polski Lek-Dystrybucja, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Verco,
oraz Polski Komitet Zielarski jako członek wspierający.

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający