Jak daleko od leków?

Jak daleko do leków?

Badania pokazują, że dla pacjentów w Europie jest coraz ważniejsze, gdzie powstają ich leki

Pandemia zwiększyła zainteresowanie pacjentów rolą Europy w produkcji leków. Nowe badania konsumenckie pokazują, że siedmiu na dziesięciu pacjentów chorych przewlekle chce wiedzieć, gdzie produkowane są ich leki oraz pragnie mieć pewność, że europejska produkcja pozostaje  konkurencyjna względem innych kontynentów (71%). Zdecydowana większość badanych (84%) chce, aby rządy wspierały inwestycje w produkcję farmaceutyków w ich regionie, co pozwoli uniknąć nadmiernej zależności od krajów spoza Europy.

NADMIERNA ZALEŻNOŚĆ

Wyniki badań, w których wzięły udział trzy tysiące europejskich pacjentów, wskazują na potrzebę przywrócenia równowagi w globalnym farmaceutycznym łańcuchu dostaw, aby zapewnić każdemu regionowi świata stały i niezachwiany dostęp do niezbędnych leków.

Ma to związek z pandemią COVID-19, która uwypukliła problemy wynikające ze skupienia produkcji substancji czynnych w Azji. Europa nadal trzyma się mocno pod względem wytwarzania leków gotowych, ale straciła pozycję lidera w obszarze produkcji aktywnych składników farmaceutycznych w sektorze leków generycznych niechronionych patentami. W przypadku leków podstawowych, takich jak paracetamol, zależność taka niesie strategiczne zagrożenia.

SYGNAŁ OSTRZEGAWCZY

Richard Daniell, Prezes Teva Europe wyjaśnia: “Wstrząs wywołany pandemią zadziałał jak sygnał ostrzegawczy, pokazując nam, że rosnąca nierównowaga w globalnym farmaceutycznym łańcuchu dostaw nie może trwać nadal.  Nadmierne uzależnienie Europy od produkcji aktywnych składników farmaceutycznych w Azji ujawniło się wyraźnie kiedy zamknięto fabryki i granice. Z drugiej jednak strony, podejście oparte wyłącznie na indywidualnych strategiach poszczególnych państw nie sprawdzi się w tak silnie powiązanym i współzależnym obszarze jakim jest obecnie zaopatrzenie w leki. Europa musi dostosować swoją politykę do nowych realiów ekonomicznych i technologicznych, jednocześnie wzmacniając swoją konkurencyjność i pozycję geopolityczną poprzez zachowanie otwartości i przyciąganie inwestycji.”

Teva, jako jeden z największych dostawców leków do europejskich systemów opieki zdrowotnej, każdego dnia wspiera 200 milionów pacjentów, dbając o zaopatrzenie w leki w całej Europie. Obecnie 95% leków Teva jest wytwarzanych w Europie z wykorzystaniem globalnej linii dostaw. Jednym z wytwórców leków na rynek Polski i europejski jest zakład Teva w Krakowie.

W naszym krakowskim zakładzie, który świętuje w tym roku 90-tą rocznicę istnienia, wytwarzamy obecnie około 3,5 miliarda tabletek i kapsułek, do tego syropy, krople, zawiesiny. W Krakowie wytwarzamy blisko 90 molekuł, odpowiadających na potrzeby pacjentów we wszystkich najważniejszych obszarach terapeutycznych – kardiologii, diabetologii, schorzeń układu oddechowego, nerwowego i innych. Około 70% produkcji przeznaczona jest na eksport, a wytwarzane przez nas produkty lecznicze trafiają do wielu krajów na całym świecie, w tym przede wszystkim do państw Unii Europejskiej, ale także do Rosji, Peru, Chile, Kanady czy RPA. Aby sprostać tym wymogom, od lat Teva inwestuje w rozbudowę i modernizację fabryki– w ciągu ostatnich dziesięciu lat Grupa Teva zainwestowała w Krakowie ponad 70 mln USD, w przeliczeniu na złotówki to ponad 270 mln” – dodaje Michał Nitka, Dyrektor Generalny Teva na Polskę i Europę

WNIOSKI Z PANDEMII – zagrożone bezpieczeństwo lekowe Europy

  • Badanie pokazuje, że zdaniem europejskich pacjentów takie zobowiązania są niezbędne dla ich bezpieczeństwa i stabilnej przyszłości.
  • Niemal trzy czwarte (73%) osób uważa, że przemysł farmaceutyczny ma strategiczne znaczenie dla Europy w okresie wychodzenia z pandemii, ponieważ może zapewnić stabilność i niezawodność dostaw leków.
  • Blisko dwie trzecie respondentów (61%) sądzi, że produkcja leków w regionie jest istotna dla ochrony europejskich systemów opieki zdrowotnej, a mniej więcej tyle samo (59%) uważa ją za kluczową dla zabezpieczenia autonomii i suwerenności Europy w zakresie dostępności leków o krytycznym znaczeniu.

WPŁYW GOSPODARCZY – rozwój sektora farmaceutycznego motorem wyjścia z kryzysu

  • Badanie wykazało, że 85% pacjentów uważa sektor farmaceutyczny za kluczowy dla ożywienia gospodarczego na etapie wychodzenia z głębokiego kryzysu spowodowanego  pandemią.
  • Jako główne korzyści wynikające z promowania produkcji leków w Europie pacjenci wymieniali tworzenie miejsc pracy i wspieranie lokalnej gospodarki (57%), a tuż za nimi plasowało się pragnienie lepszego dostępu do podstawowych leków i zmniejszenie uzależnienia od dostaw zagranicznych (56%).
  • Ponadto ponad 70% europejskich pacjentów chciałoby, aby Europa była równie konkurencyjna jak inne regiony świata i oczekuje, że ich rząd podejmie działania na rzecz realizacji tego celu.

TROSKA O ŚRODOWISKO – Europa produkuje ekologicznie

  • Ochrona środowiska naturalnego była jednym z najważniejszych tematów dla pacjentów: 65% postulowało, aby ich leki były produkowane w sposób przyjazny dla środowiska.
  • Ponadto, ponad połowa (55%) pacjentów dostrzega korzyści płynące z produkowania leków w Europie związane z potencjalnym zmniejszeniem wpływu transportu na środowisko. A więcej niż jedna trzecia (35%) respondentów uważa, że Europa gwarantuje bardziej ekologiczną produkcję i przestrzeganie przepisów ochrony środowiska niż producenci z innych kontynentów.

W badaniu przeprowadzonym przez Teva Pharmaceuticals w II kwartale 2021 zebrano opinie 3 000 pacjentów w wieku powyżej 25 lat z Francji, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Chorwacji i Czech. Wszyscy uczestnicy cierpieli na jedno lub więcej schorzeń przewlekłych, w tym chorobę Alzheimera, artretyzm, astmę, choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, POChP, depresję, cukrzycę, choroby serca czy migrenę, które wymagają regularnego przyjmowania leków.

—————————————————————————————————————————

O firmie  Teva i jej znaczeniu w Europie

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE & TASE: TEVA) opracowuje i produkuje leki, które pomagają poprawiać jakość życia ludzi od 120 lat.  Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie leków generycznych i specjalistycznych, a nasze portfolio obejmuje ponad 3 500 produktów w niemal wszystkich obszarach terapeutycznych.

Każdego dnia około 200 milionów ludzi na całym świecie przyjmuje leki Teva. Są one dostarczane w ramach jednego z największych i najbardziej złożonych łańcuchów dostaw w branży farmaceutycznej. Ciesząc się ugruntowaną pozycją na rynku leków generycznych, prowadzimy znaczące innowacyjne badania i działania, które wspierają rozwój naszej oferty produktów specjalistycznych i biofarmaceutycznych. W 2020 roku, Teva prowadziła działalność operacyjną w oparciu o sieć 32 zakładów produkcyjnych i ośrodków badawczo-rozwojowych w całej Europie.

W Europie, wydatki firmy Teva na lokalne zakupy oraz wynagrodzenia dla pracowników na dziewięciu kluczowych rynkach wspierały prawie 105 000 miejsc pracy, przyczyniły się do wzrostu wartości gospodarek o 29,5 mld USD (25,8 mld EUR) i wygenerowały przychody z działalności w wysokości 5,6 mld USD (4,9 mld EUR). Leki generyczne dostarczane przez Teva pozwoliły zaoszczędzić systemom opieki zdrowotnej w dziewięciu krajach europejskich 9,6 mld USD (8,4 mld EUR) w 2020 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.tevapharm.com.

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
logo-gsk
IPSEN
IPSEN
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający

Polski Komitet Zielarski