Komisja Europejska wprowadza logo dla aptek internetowych

Dzisiaj Komisja Europejska wprowadziła logo, które pozwoli pacjentom zidentyfikować autoryzowane apteki internetowe sprzedające autentyczne leki. Logo pojawi się na stronach prawnie działających aptek internetowych w Unii Europejskiej (UE) i przekieruje na stronę www stosownego urzędu, gdzie wymienione będą wszystkie prawnie działające apteki internetowe w poszczególnych krajach.

Utworzenie takiego logo dla aptek internetowych zostało wprowadzone na mocy nowej Dyrektywy 2011/62/EU tzw. „Fałszywkowej”, która weszła w życie w styczniu 2013 r. Dyrektywa ta zmienia Dyrektywę 2001/83/WE odnośnie kodeksu Wspólnoty dotyczącego produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Sfałszowane leki to podrobione lekarstwa, które wyglądają jak prawdziwe dozwolone leki i mogą wprowadzać w błąd:

  • co do ich identyfikacji (skład, etykieta i nazwa),
  • źródła (producent lub kraj pochodzenia)
  • lub historii (dołączone rejestry i dokumenty).

Mogą one być nieskuteczne a nawet szkodliwe.

– Kupując leki w internecie, konsumenci muszą być świadomi, że gdy nie kupują od prawnie działających dostawców leków, ryzykują zakup leków, które są sfałszowane. Komisja utworzyła wspólne logo dla aptek internetowych, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentom – wyjaśnia Tonio Borg, Komisarz UE ds. Zdrowia.

Rozporządzenie ustanawiające nowe logo powinno wejść w życie do końca lipca 2014 r. a Państwa Członkowskie mają jeden rok na przygotowanie się do jego przyjęcia. Urzędy regulacyjne w UE umieszczą na swoich listach wszystkie prawnie działające apteki internetowe w swoim kraju oraz innych upoważnionych sprzedawców leków. Strona www Europejskiej Agencji Leków (EMA) będzie zawierać linki do tych list.

Dyrektywa “fałszywkowa” przewiduje także, że Państwa Członkowskie przeprowadzą kampanie, aby zwiększyć świadomość o logo oraz o niebezpieczeństwach związanych z sfałszowanymi lekami.

Zjawisko sfałszowanych leków rośnie na całym świecie, a coraz więcej lekarstw jest obecnie fałszowanych. Obejmuje to drogie leki, takie jak leki antyrakowe oraz leki, na które jest duży popyt, jak leki antywirusowe. Chociaż UE posiada silny system regulacyjny, nadal istnieje ryzyko, ze fałszywe leki wejdą do obiegu w UE. Jednakże, ryzyko dla pacjentów w UE jest bardzo niskie.

Dyrektywa UE o fałszywych lekach ma na celu uniemożliwić sfałszowanym lekom wejście do prawnie działającego łańcucha dostaw i dotarcie do pacjentów. Wzmacnia ona istniejącą kontrolę i wprowadza nowe środki.

Ustanowienie logo dla aptek internetowych to nowy kamień milowy we wdrażaniu Dyrektywy.

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający