Leczenie bólu- stanowisko Pasmi

Stanowisko PASMI w sprawie leczenia bólu w Polsce

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” (dalej jako: „PASMI”) popiera nowe regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2018 r.,  wskazując iż Rozporządzenie zagwarantuje skuteczną realizację prawa pacjenta do leczenia bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Prawo do leczenia jest gwarantowane wszystkim chorym, którzy cierpią z powodu bólu, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej, bez względu na źródło tego bólu, wiek pacjenta oraz miejsce jego pobytu.

Projekt rozporządzenia wprowadza obowiązek leczenia bólu na wszystkich szczeblach ochrony zdrowia: w podstawowej opiece zdrowotnej, poradnictwie ambulatoryjnym, leczeniu szpitalnym, ale również przez zespoły ratownictwa medycznego.

 Związek zgadza się z ideą iż zapewnienie leczenia bólu powinno odbywać się na wszystkich szczeblach ochrony zdrowia: w podstawowej opiece zdrowotnej, poradnictwie ambulatoryjnym, leczeniu szpitalnym, jak też na poziomie zespołów ratownictwa medycznego z użyciem narzędzia jakim jest  Karta Oceny Nasilenia Bólu.

Zdaniem PASMI karta Oceny Nasilenia Bólu jest nie tylko dobrym narzędziem diagnostycznym ale też elementem edukacyjnym jaki może być wykorzystany do podnoszenia świadomości zdrowotnej pacjenta.

******

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia.

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 19 podmiotów: Aboca, Adamed Consumer Healthcare, A&D Pharma, Bayer, Biocodex, GSK, Johnson&Johnson, Klosterfrau, Omega Pharma Poland, Pfizer, Polpharma, Queisser Pharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Verco, Walmark.

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
KF
KLOSTERFRAU
Kenvue

Kenvue

MagnaPharm
Mayoly
Mayoly
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający