Nota prawna

Nota prawna określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego http://www.pasmi.pl i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów serwisu oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków.

Zawartość serwisu jest własnością Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty (zwanego dalej Związkiem), z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedzibnej 37, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267328, NIP 701-004-99-80 i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu zostały podane właściwie. Związek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji.

Związek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu ponosi jego użytkownik.

Związek nie może całkowicie wykluczyć istnienia wirusów na stronie. Użytkownik serwisu dla własnego bezpieczeństwa zobligowany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem.

W związku z powyższym Związek nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone zainfekowaniem komputerów wirusem podczas korzystania z serwisu lub podczas pobierania materiałów z serwisu.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują Związkowi. Drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie treści opublikowanych w serwisie może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego.
Związek zabrania włączać serwis do innych stron, które nie należą do Związku.

Związek ma prawo wprowadzania w  dowolnym czasie zmian do serwisu www.pasmi.pl oraz do noty prawnej.

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
logo-gsk
IPSEN
IPSEN
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający

Polski Komitet Zielarski