40% społeczeństwa bez dostępu do leków bez recepty? Stanowisko PASMI w odpowiedzi na postulaty aptekarzy

Czy możemy pozbawić ponad 40% mieszkańców Polski dostępu do leków bez recepty? PASMI wskazuje na brak racjonalnych przesłanek w postulatach aptekarzy i hurtowników.

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) zwraca uwagę na znaczenie rynku leków bez recepty przede wszystkim dla pacjentów zamieszkujących tereny poza aglomeracjami miejskimi. Likwidacja sprzedaży pozaaptecznej uderzy przede wszystkim w prawa pacjentów do niezbędnej dostępności skutecznego i bezpiecznego leczenia najprostszych objawów takich, jak ból, gorączka czy przeziębienie. Dostępność dopuszczonych do sprzedaży leków bez recepty w sieci ogólnohandlowej, czy na stacjach benzynowych bardzo często stanowi dla pacjentów jedyną możliwość dostępu do leku w przypadku nagłej i doraźnej potrzeby.

W sprzedaży pozaaptecznej dopuszczone są tylko nieliczne substancje prawnie zakwalifikowane jako bezpieczne do samodzielnego użycia przez pacjenta. Pacjent może sobie pomóc i kupić lek bez względu na porę dnia, czy nocy bez dodatkowej opłaty za wydanie leku.” – powiedziała Ewa Jankowska Prezes PASMI.

Mitem jest, że Polacy nadużywają leków bez recepty, szczególnie przeciwbólowych. W Polsce, według badań przeprowadzonych przez firmę Sequence wśród lekarzy POZ, w tym pediatrów i ginekologów wynika, że ponad 63% z nich nigdy nie odnotowało tego zjawiska. Natomiast lekarze, którzy w swojej praktyce lekarskiej dostrzegają ten problem, stwierdzają, że dotyczy on jedynie 1-2% ich pacjentów.

Nadużywanie i niewłaściwe stosowanie leków OTC trzeba analizować i minimalizować, ale nie demonizować i to często właśnie w kontekście dystrybucji pozaaptecznej. Działania powinny być podejmowane w oparciu o obiektywne dane, a nie pod wypływem emocji i subiektywnej oceny sytuacji jednej ze stron. Bardziej konstruktywny byłby powrót do dyskusji o utworzeniu Centrum Informacji Medycznej (CIM), jako instytucji, która zbierałaby i przekazywała informacje o rynku leków w Polsce na potrzeby wszystkich zainteresowanych podmiotów.” – dodała Ewa Jankowska,

Podmioty sprzedające na rynku pozaaptecznym produkty lecznicze podlegają dokładnie tym samym zasadom i przepisom z zakresu wprowadzania do obrotu, wycofania i nadzoru nad bezpieczeństwem terapii co apteki. Ustawy i rozporządzenia regulują wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i jakością obrotu. Przepisy te są egzekwowane tak jak w sprzedaży aptecznej przez:

  • inspektorów nadzoru farmaceutycznego,
  • nadzoru sanitarnego,
  • oraz Państwową Inspekcję Handlową.

Według niezależnych firm badających rynek farmaceutyczny, takich jak IMS Health, PharmaExpert, AC Nielsen, sprzedaż produktów leczniczych poza aptekami stanowi bardzo niewielki procent całkowitego obrotu aptecznego. W 2013 roku wartość tej sprzedaży wynosiła około 330 mln zł, co w porównaniu do ogólnej wartości sprzedaży aptecznej na poziomie około 27,5 mld zł stanowi mniej niż 1,3 proc.

******

PASMI (Polish Association of Self Medication Industry) czyli Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty został utworzony 9 listopada 2006 roku. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia. Promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty.

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 17 podmiotów: A&D Pharma, Bayer, Boehringer Ingelheim, GSK, Johnson&Johnson, Merck, Novartis, Omega Pharma Poland, Pfizer, Pierre-Fabre, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Walmark.

Biuro Prasowe PASMI:

Elżbieta Socha
Head of PR & Public Affairs
[email protected]
+ 48 607 279 277

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający