Opłaty farmaceutyczne hamują konkurencyjność i rozwój polskiego przemysłu farmaceutycznego

PASMI wnioskuje o zastosowanie takich samych zasad dla grupowania zmian w procedurze narodowej jak te, które obowiązują obecnie w procedurach europejskich.

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) popiera inicjatywę organizacji skupiających producentów farmaceutycznych dotyczącą opłat farmaceutycznych.

PASMI w piśmie skierowanym do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako organu wskazanego przez Ministerstwo Zdrowia, oraz do Ministerstwa Finansów zwraca uwagę na różnice w wysokości opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktów leczniczych. Mając na uwadze konieczność wprowadzenia zmian, PASMI wnioskuje o zastosowanie dla grupowania zmian w procedurze narodowej takich samych zasad, które obowiązują obecnie w procedurach europejskich.

– Rekomendując zastosowanie takich samych zasad dla procedury narodowej jak dla procedury europejskiej PASMI ma na uwadze zarówno budżet państwa polskiego, jak również rodzimych producentów leków. Kompromis, na który liczymy ze strony zarówno Ministerstwa Finansów jak i Ministerstwa Zdrowia finalnie przełoży się na dobro pacjenta i dostępność leków na polskim rynku. – powiedziała Ewa Jankowska Prezes PASMI.

Wysokie i nieuzasadnione względami merytorycznymi opłaty za wprowadzanie zmian w dokumentacji rejestracyjnej są kolejnym poważnym obciążeniem mającym istotny wpływ na pogarszającą się sytuację ekonomiczną rodzimych producentów leków. Sytuacja taka w dłuższej perspektywie może doprowadzić do rezygnowania ze strony firm farmaceutycznych z dokonywania zmian, a w konsekwencji nawet do wygaszania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych, co będzie miało niekorzystny wpływ na budżet państwa i pacjentów.

******

PASMI (Polish Association of Self Medication Industry) czyli Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty został utworzony 9 listopada 2006 roku. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia. Promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty.

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 17 podmiotów: A&D Pharma, Bayer, Boehringer Ingelheim, GSK, Johnson&Johnson, Merck, Novartis, Omega Pharma Poland, Pfizer, Pierre-Fabre, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Walmark.

Biuro Prasowe PASMI:

Elżbieta Socha
Head of PR & Public Affairs
[email protected]
+ 48 607 279 277

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
KF
KLOSTERFRAU
Kenvue

Kenvue

MagnaPharm
Mayoly
Mayoly
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający