Misja i cele statutowe PASMI

MISJĄ PASMI JEST WPROWADZANIE W POLSCE NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW SAMOLECZENIA I SAMOOPIEKI DLA DOBRA PACJENTÓW I KONSUMENTÓW.

MISJA organizacji opiera się na następujących kluczowych zasadach:

 • Samoleczenie i samoopieka mają fundamentalną wartość dla utrzymania i ochrony zdrowia konsumentów/pacjentów.
 • Samoleczenie i samoopieka jest pierwszym krokiem do utrzymania zdrowia i zwalczania chorób świadomych konsumentów/pacjentów. Poprzez powszechny dostęp do bezpiecznych leków bez recepty, suplementów diety i wyrobów medycznych obywatele mogą zaspokajać swoje potrzeby w zakresie dbałości o zdrowie w odpowiednim czasie, formie i miejscu.
 • Rola samoleczenia i samoopieki oraz ich znaczenie dla zrównoważonego systemu ochrony zdrowia są szeroko uznawane między innymi przez Parlament Europejski i rządy poszczególnych państw, środowisko medyczne i farmaceutyczne, a także przez stowarzyszenia pacjentów/konsumentów na całym świecie.

 

Cele statutowe

 1. Zadbanie o to, aby samoleczenie i samoopieka odgrywały istotną rolę w polskim systemie opieki zdrowotnej i stało się podstawowym zagadnieniem uwzględnianym podczas planowania krajowej polityki zdrowotnej jako cenny i efektywny kosztowo element wpływający na zdrowie i dobrostan obywateli Polski.
 2. Ułatwianie procesu przyjmowania i wprowadzania w życie zrównoważonych i korzystnych regulacji prawnych i ekonomicznych pozwalających na innowację i opracowywanie nowych produktów bez recepty oraz produktów i usług wykorzystywanych w samoleczeniu, a także poprawy dostępności obywateli do środków zaspokajających ich podstawowe potrzeby zdrowotne.
 3. Zapewnienie (z wykorzystaniem regulacji branżowych i dobrych praktyk) konsumentom/pacjentom dostępu do pełnej informacji na temat istotnych faktów dotyczących produktów bez recepty i stosowanych w samoleczeniu, między innymi poprzez działalność edukacyjną, reklamę, prezentację produktów w aptekach bądź punktach sprzedaży detalicznej oraz poprzez rozwój marek, którym konsumenci/pacjenci mogą zaufać.
 4. Promowanie odpowiednich i etycznych praktyk handlowych, sprzedażowych i reklamowych.
 5. Podejmowanie działań zmierzających do zbudowania wiarygodnego wizerunku i reputacji branży leków bez recepty i samoleczenia w Polce.

 

PASMI osiąga powyższe cele poprzez:

 • współpracę z podmiotami działającymi w szeroko pojętej ochronie zdrowia: instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i przedstawicielami świata medycyny, farmacji i nauki;
 • zabieranie głosu w dyskusji oraz czynny udział w pracy urzędów i podmiotów decyzyjnych pracujących nad nowymi regulacjami prawnymi;
 • budowanie otwartych i przejrzystych relacji pomiędzy przemysłem a instytucjami państwowymi i podmiotami decyzyjnymi;
 • występowanie w roli głównego rzecznika i źródła informacji na temat branży leków bez recepty;
 • wspieranie inicjatyw służących rozwojowi systemu ochrony zdrowia i szczególnego miejsca samoleczenia w tym systemie;
 • opracowywanie i upowszechnianie opartych na dowodach informacji na temat samoleczenia;
 • współpracę z organizacjami europejskimi, których cele i zadania są zbieżne z działalnością statutową PASMI.

Członkowie PASMI

A&D Pharma
Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
logo-gsk
IPSEN
IPSEN
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
Omega
logo-omega-pharma
Pfizer
logo-pfizer
Polpharma
Queisser Pharma
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
Takeda
TEVA
Teva Polska
USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający

Polski Komitet Zielarski