Misja i cele statutowe PASMI

MISJĄ PASMI JEST WPROWADZANIE W POLSCE NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW W ZAKRESIE SAMODZIELNEGO, ŚWIADOMEGO, ODPOWIEDZIALNEGO STOSOWANIA LEKÓW ORAZ PROZDROWOTNEJ  SAMOOPIEKI DLA DOBRA PACJENTÓW I KONSUMENTÓW.

 

MISJA organizacji opiera się na następujących kluczowych zasadach:

 • Samodzielne, świadome, odpowiedzialne stosowanie leków oraz prozdrowotna samoopieka stanowią fundamentalną wartość dla utrzymania i ochrony zdrowia pacjentów i konsumentów.
 • Samodzielne, świadome, odpowiedzialne stosowanie leków oraz prozdrowotna samoopieka to pierwsze kroki do utrzymania zdrowia i zwalczania chorób świadomych pacjentów. Poprzez powszechny dostęp do bezpiecznych leków bez recepty, suplementów diety i wyrobów medycznych obywatele mogą zaspokajać swoje potrzeby w zakresie prozdrowotnej samoopieki poprzez dbałości o zdrowie w odpowiednim czasie, formie i miejscu.
 • Rola i znaczenie samodzielnego, świadomego, odpowiedzialnego stosowania leków oraz prozdrowotnej samoopieki dla zrównoważonego systemu ochrony zdrowia są szeroko uznawane między innymi przez Parlament Europejski i rządy poszczególnych państw, środowisko medyczne i farmaceutyczne, a także przez stowarzyszenia pacjentów/konsumentów na całym świecie.

Cele statutowe

 1. Zadbanie o to, aby samodzielne, świadome, odpowiedzialne stosowanie leków oraz prozdrowotna samoopieka odgrywały istotną rolę w polskim systemie opieki zdrowotnej i stały się podstawowym zagadnieniem uwzględnianym podczas planowania krajowej polityki zdrowotnej jako cenny i efektywny kosztowo element wpływający na zdrowie i dobrostan obywateli Polski.
 2. Ułatwianie procesu przyjmowania i wprowadzania w życie zrównoważonych i korzystnych regulacji prawnych i ekonomicznych pozwalających na innowację i opracowywanie nowych produktów bez recepty oraz produktów i usług wykorzystywanych w samodzielnym, świadomym i odpowiedzialnym stosowaniu leków , a także poprawy dostępności obywateli do środków zaspokajających ich podstawowe potrzeby zdrowotne.
 3. Zapewnienie (z wykorzystaniem regulacji branżowych i dobrych praktyk) pacjentom/konsumentom dostępu do pełnej informacji na temat istotnych faktów dotyczących samodzielnego, świadomego i odpowiedzialnego stosowania leków oraz prozdrowotnej samoopieki, między innymi poprzez działalność edukacyjną, reklamę, prezentację produktów w aptekach bądź punktach sprzedaży detalicznej oraz poprzez rozwój marek, którym pacjenci/konsumenci mogą zaufać.
 4. Promowanie odpowiednich i etycznych praktyk handlowych, sprzedażowych i reklamowych.
 5. Podejmowanie działań zmierzających do zbudowania wiarygodnego wizerunku i reputacji branży leków bez recepty i samodzielnego, świadomego i odpowiedzialnego ich stosowania w Polsce.

PASMI osiąga powyższe cele poprzez:

 • współpracę z podmiotami działającymi w szeroko pojętej ochronie zdrowia: instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i przedstawicielami świata medycyny, farmacji i nauki;
 • zabieranie głosu w dyskusji oraz czynny udział w pracy urzędów i podmiotów decyzyjnych pracujących nad nowymi regulacjami prawnymi;
 • budowanie otwartych i przejrzystych relacji pomiędzy przemysłem a instytucjami państwowymi i podmiotami decyzyjnymi;
 • występowanie w roli głównego rzecznika i źródła informacji na temat branży leków bez recepty;
 • wspieranie inicjatyw służących rozwojowi systemu ochrony zdrowia i szczególnego miejsca samodzielnego, świadomego odpowiedzialnego stosowania leków w tym systemie;
 • opracowywanie i upowszechnianie opartych na dowodach informacji na temat samodzielnego, świadomego, odpowiedzialnego stosowania leków;
 • współpracę z organizacjami europejskimi, których cele i zadania są zbieżne z działalnością statutową PASMI.

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający