PASMI

PASMI (Polish Association of Self Medication Industry) Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty jest organizacją zrzeszającą polskie i zagraniczne firmy farmaceutyczne produkujące leki dostępne bez recepty (tzw. over the counter – OTC), a także wyroby medyczne, suplementy diety oraz kosmetyki.

Obecnie zrzeszamy 19 firm członkowskich z 80% udziałem w rynku leków OTC. Związek został zarejestrowany 9 listopada 2006 roku na bazie dotychczasowego stowarzyszenia funkcjonującego pod tą samą nazwą – PASMI.

Przystąp do PASMI

Celem Związku jest aktywne wspomaganie polityki zdrowotnej państwa poprzez współpracę z organami administracji państwowej i instytucjami zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym oraz promowanie odpowiedzialnego i świadomego stosowania leków w celu poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa.

Działania Związku koncentrują się na:

  • propagowaniu najwyższych standardów produkcji i dystrybucji produktów sklasyfikowanych jako OTC
  • edukacji w zakresie odpowiedzialnego stosowania leków OTC przeznaczonych do doraźnej 3-5 dniowej terapii
  • rekomendowaniu odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia publicznego zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

PASMI należy do AESGP – Association of the European Self-Medication Industry, europejskiej organizacji reprezentującej producentów leków OTC, suplementów diety i wyrobów medycznych.

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
logo-gsk
IPSEN
IPSEN
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający

Polski Komitet Zielarski