Dyrektor Generalny

Monika Zagrajek

Monika Zagrajek

Dyrektor Generalny PASMI od kwietnia 2018 r.

Posiada 12 letnie doświadczenie w administracji publicznej, w tym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Departamencie Żywności Prozdrowotnej na stanowisku Dyrektora. Uczestniczyła w wielu projektach legislacyjnych a także w grupach roboczych Ministerstwa Zdrowia przygotowujących zmiany do ustaw i rozporządzeń, które dotyczyły m.in. reklamy, asortymentu aptecznego, a także marek parasolowych. Posiada szerokie doświadczenie jako regulator na poziomie Komisji sejmowych. Na bieżąco współpracowała z Komisją Europejską w ramach grup roboczych m.in. dot. oświadczeń zdrowotnych, czy też przepisów związanych z e-commerce w zakresie reklamy i sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Uczestniczyła aktywnie w projekcie, stanowiącym wspólną inicjatywę Włoch, Francji i Belgii, w celu wypracowania jednolitego podejścia wszystkich państw członkowskich do składników roślinnych w suplementach diety. Reprezentowała Polskę jako ekspert krajowy podczas kontroli organizowanych przez służby Komisji Europejskiej, między innymi na Węgrzech, w Niemczech czy w Czechach. Jako ekspert w kancelarii prawnej prowadziła szereg projektów dotyczących Prawa Farmaceutycznego oraz Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający