Grupa Regulatory

Barbara Szklarek

Barbara Szklarek

Przewodnicząca

Od 1996r. związana jest z branżą farmaceutyczną. Jej wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno produkty lecznicze (Rx i OTC) jak i suplementy diety, wyroby medyczne oraz kosmetyki w zakresie rozwoju nowych produktów jak i efektywnego utrzymania bieżącego portfolio. Bezpośrednio zaangażowana w projekty rejestracyjne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
Od 2003 roku związana z firmą USP, w tym od 2008pełni funkcję Kierownika Działu Rejestracji.
Absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydziału Biotechnologii. Ukończyła również studia
podyplomowe na Wydziale Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Anna Czubaj

Anna Czubaj

Wiceprzewodnicząca

Związana z branżą farmaceutyczną od 14 lat. Doświadczenie z zakresu Regulatory Affairs zdobywała pracując w Urzędzie Rejestracji PL WM PB w Wydziale Rejestracji Produktów Leczniczych oraz w korporacjach farmaceutycznych. Od stycznia 2017 związana z Sanofi-Aventis na stanowisku Regulatory Manager. Doświadczenie obejmuje produkty lecznicze Rx i OTC oraz badania kliniczne, suplementy diety i wyroby medyczne. Brała udział w pracach grupy regulatory INFARMA. Odpowiedzialna za prowadzenie procesów rejestracji nowych leków, zmian porejestracyjnych, zmian podmiotu odpowiedzialnego oraz przedłużenia okresu ważności pozwolenia zgodnie z procedurami polskimi i europejskimi. Aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach i w transferze produktów leczniczych między firmami. Zajmuje się projektami związanymi z utrzymywaniem na rynku produktów z obszaru CHC., ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z rozwojem, wprowadzeniem tych produktów do obrotu, oznakowaniem, reklamą oraz komunikacją do pacjentów i specjalistów. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie.

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający