Grupa Suplementy diety

Anna Jarzębkowska

Anna Jarzębkowska

Przewodnicząca

Kierownik ds. Rozwoju Portfela OTC, Polpharma BH Sp. z o.o. Od 1996 roku zawodowo związana z rozwojem produktów leczniczych oraz środków spożywczych, w tym suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Doświadczenie zdobyła pracując w Dziale R&D Herbapolu-Lublin, gdzie zajmowała się rozwojem leków roślinnych oraz suplementów diety, a następnie w Polpharma BH, gdzie dodatkowo poszerzyła swoje kompetencje z zakresu leków OTC, wyrobów medycznych i kosmetyków. Jest zaangażowana w liczne projekty związane z wprowadzeniem na rynek nowych produktów. W przypadku suplementów diety i FSMP aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z opracowaniem składu, konsultacjami z Ekspertami, badaniami literaturowymi, oznakowaniem oraz komunikacją do konsumentów i specjalistów. Zajmuje się również projektami związanymi z dostosowaniem produktów będących w obrocie do zmieniających się, aktualnych wymagań prawnych.

Paulina Jagodzińska

Paulina Jagodzińska

Wiceprzewodnicząca

Starszy Specjalista ds. Rejestracji, A&D Pharma Poland Sp. z o. o.
Od 2004 roku zawodowo związana z prawem żywnościowym i farmaceutycznym. Doświadczenie zdobyła zarówno pracując w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, jak również w branży farmaceutycznej, wspierając wprowadzenie i rozwój nowych produktów. Posiada wiedzę z zakresu opracowania składu, znakowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych. Pracując w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zajmowała się suplementami diety i nowymi składnikami żywności, brała udział w pracach Komisji Europejskiej w Brukseli. Aktywnie uczestniczy w procesach rejestracyjnych związanych z dopuszczeniem do obrotu i utrzymaniem na rynku produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety.

Członkowie pasmi

A&D Pharma
Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
logo-gsk
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
Omega
logo-omega-pharma
Pfizer
logo-pfizer
Polpharma
Queisser Pharma
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
Takeda
TEVA
logo-teva
USP Zdrowie
Verco
verco
Walmark