PASMI podkreśla znaczenie dostępności leków bez recepty dla pacjenta

PASMI – Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty w poniedziałek skierował list do Pani Premier w związku z wystąpieniem skierowanym do Prezesa Rady Ministrów przez Naczelną Radę Aptekarską postulując o równouprawnienie wszystkich obywateli w swobodnym dostępie do leków bez recepty.

PASMI w liście do Pani Premier podkreśliło fakt, iż dzięki obecnie obowiązującemu modelowi sprzedaży leków zarówno w kanale aptecznym jak i poza aptekami każdy pacjent ma zagwarantowany równy dostęp do leczenia najprostszych, lecz jednocześnie uciążliwych objawów. Ograniczenie sprzedaży tylko do aptek skutkowałoby pozbawieniem dostępu do leków ponad 40% polskiego społeczeństwa co stanowi prawie 15 mln ludności zamieszkującej tereny wiejskie oraz mniejsze miejscowości, gdzie prowadzenie aptek jest nierentowne.

Obecny model dostępu do leków gwarantujących krótkotrwałą trzydniową terapię jest powszechnie obowiązującym w krajach Unii Europejskiej. Wierzymy, iż kierunek ten nadal będzie rekomendowany w polityce lekowej państwa polskiego, gdyż przede wszystkim służy on dobru pacjenta i zachowuje swobody obywatelskie zagwarantowane Konstytucją.” – powiedziała Ewa Jankowska, Prezes PASMI

Leki dostępne bez recepty stanowią bardzo istotny element terapeutyczny i równie istotny instrument polityki lekowej. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego świadomie podejmowane samoleczenie powinno być promowane, co pozwoli na umocnienie wspólnej dla wielu obywateli Unii Europejskiej postawy dotyczącej przejęcia odpowiedzialności za swoje zdrowie.

*****

PASMI (Polish Association of Self Medication Industry) czyli Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty został utworzony 9 listopada 2006 roku. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia. Promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością statutową PASMI.

Biuro Prasowe PASMI:

Elżbieta Socha
Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty PASMI
e-mail: [email protected]
tel. kom:.+ 48 607 279 277

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający