PASMI w liście do Ministra Zdrowia podkreśla znaczenie rynku OTC

PASMI kieruje list do Ministra Zdrowia z propozycją powołania okrągłego stołu.

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) przesłał list do Ministra Zdrowia, w którym przedstawił dane dotyczące rynku leków bez recepty (OTC) oraz prośbę o zorganizowanie spotkania tzw. “okrągłego stołu” dla podmiotów działających na tym rynku.

Leki bez recepty są powszechnie uznane, a ich stosowanie jest promowane w oficjalnych stanowiskach i rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji Europejskiej. W ostatnich latach w politykach lekowych państw europejskich coraz większą uwagę zwraca się na korzyści zdrowotne i ekonomiczne jakie one przynoszą.

W Polsce w zależności od wskazania terapeutycznego z leków bez recepty korzysta od 60% do 90% pacjentów, dla których stanowią one możliwość leczenia lub łagodzenia najprostszych objawów i schorzeń. Według przeprowadzonych przez PASMI analiz, sama wartość świadczeń zdrowotnych z tytułu nieobciążania systemu Podstawowej Opieki Zdrowotnej to ponad 3,5 mld złotych oszczędności rocznie, co stanowi ok. 50% kwoty wydanej w 2013 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia na refundację leków na rynku aptecznym.

PASMI szacuje, że gdyby obecne produkty OTC nie były dostępne bez recepty, to obciążenie systemu na poziomie POZ wzrosłoby o blisko 60%, co byłoby nie tylko poważnym problemem ekonomicznym, ale i potężnym wyzwaniem organizacyjnym. Oszczędności może być jeszcze więcej. Z badań przeprowadzonych przez firmę Sequence HR Partners wynika, że lekarze pierwszego kontaktu odnotowują średnio ponad 30% niepotrzebnych wizyt pacjentów zgłaszających się z dolegliwościami:

  • układu oddechowego,
  • układu pokarmowego,
  • objawami bólowymi,

które mogą być przez samych pacjentów prawidłowo diagnozowane i leczone za pomocą produktów dostępnych bez recepty.

PASMI zgodnie z zapowiedziami zaproponowało Ministerstwu Zdrowia powołanie okrągłego stołu, aby kompleksowo omówić rolę leków OTC i ich dostępność dla pacjentów w kanale pozaaptecznym. Jesteśmy otwarci na dyskusję i dalsze programy adresujące wszystkie aspekty bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania leków dostępnych bez recepty. Bardzo liczymy na wsparcie i współdziałanie ze środowiskiem farmaceutów i lekarzy.” – powiedziała Ewa Jankowska, Prezes PASMI.

W Polsce tradycja sprzedaży pozaaptecznej jest bardzo długa i sięga lat 30 XX wieku. Kolejne nowelizacje Prawa Farmaceutycznego stopniowo i konsekwentnie rozszerzały zakres i asortyment leków dostępnych poza apteką. W Polsce sprzedaż pozaapteczna leków OTC nie sprowadza się wyłącznie do sklepów ogólnodostępnych oraz stacji benzynowych, ale również dotyczy punktów aptecznych oraz sklepów zielarsko-medycznych, w których sprzedaż uregulowana jest Prawem Farmaceutycznym. Lista leków dostępnych w poszczególnych kanałach dystrybucji jest ściśle określona i reglamentowana. Trendy światowe i europejskie również potwierdzają słuszność rozwoju rynku pozaaptecznego. W coraz większej liczbie krajów dopuszcza się i rozwija dystrybucję pozaapteczną leków dostępnych bez recepty, doceniając aspekt szerokiej ich dostępności dla każdego systemu ochrony zdrowia oraz praw pacjentów.

******

PASMI (Polish Association of Self Medication Industry) czyli Polski Związek Producentów Leków bez Recepty został utworzony 9 listopada 2006 roku. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia. Promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty.

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 17 podmiotów: A&D Pharma, Bayer, Boehringer Ingelheim, GSK, Johnson&Johnson, Merck, Novartis, Pfizer, Pierre-Fabre, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Synopsis Pharma, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Walmark.

Biuro Prasowe PASMI:

Elżbieta Socha
Head of PR & Public Affairs
[email protected]
+ 48 607 279 277

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający