PASMI zawalczyło o los Osób Wykwalifikowanych

60% aktualnie zatrudnionych w przemyśle farmaceutycznym Osób Wykwalifikowanych mogło stracić pracę w związku z nowelizacją prawa farmaceutycznego z dn. 7 czerwca 2018 roku .

Zgodnie z art. 8 Nowelizacji Osoby Wykwalifikowane, które nie są farmaceutami, muszą w ciągu 6 lat od dnia wejścia w życie zmiany uzupełnić wykształcenie z zakresu fizyki, chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii analitycznej, chemii farmaceutycznej obejmującej analizę produktów leczniczych, biochemii ogólnej i stosowanej (medycznej), fizjologii, mikrobiologii, farmakologii, technologii farmaceutycznej, toksykologii oraz farmakognozji aby nadal móc być zatrudnionym ma tym stanowisku.

W praktyce to oznacza że wiele doświadczonych i posiadających odpowiednie praktyczne umiejętności Osób Wykwalifikowanych przestanie pełnić swoje funkcje jeśli nie uzupełnią od strony formalnej swojego wykształcenia.

Nowe przepisy[1] narzucają obowiązek dokształcania dla Osób Wykwalifikowanych ale nie precyzują gdzie i w jaki sposób można to zrobić .

Z uwagi na brak jakichkolwiek działań ze strony regulatora oraz mając na uwadze los Osób Wykwalifikowanych, PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty skierował pismo do kluczowych w tej sprawie organów, w tym do Ministra Zdrowia oraz do Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych z prośbą o konieczność natychmiastowego podjęcia działań w celu umożliwienia dokształcenia Osób Wykwalifikowanych.

„Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres dokształcania a jednocześnie brak określenia zasad i miejsca gdzie tą wiedzę można uzupełnić zawnioskowaliśmy o jak najszybsze ustalenie struktur edukacyjnych. Okres przejściowy, jaki jest wprowadzony w ustawie, powinien być maksymalnie wykorzystany przez Osoby Wykwalifikowane co zwiększa ich szanse na jak najefektywniejsze  uzupełnienie wiedzy i zachowanie pracy na dotychczasowym stanowisku.” – mówi Prezes PASMI Ewa Jankowska.

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego w przypadku Osób Wykwalifikowanych nie gwarantuje osobom obecnie zatrudnionym na tym stanowisku ciągłości zawodowej, stąd też należało się pilnie tym problemem zająć.

W odpowiedzi na apel PASMI, Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych we współpracy z obecnym Konsultantem Krajowym z dziedziny farmacji przemysłowej podjęli działania mające na celu umożliwienie na Uczelniach Medycznych dokształcenia się Osób Wykwalifikowanych.

Efektem współpracy ustalono, iż Osoby Wykwalifikowane nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego będą mogły podjąć od października br. dokształcenie na Wydziałach Farmaceutycznych niżej wymienionych Uczelni Medycznych:

  • Uniwersytet Jagielloński;
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
  • Śląski Uniwersytet Medyczny
  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Natomiast w 2020 roku ruszą studia dokształcająca na Wydziałach Farmaceutycznych następujących Uczelni Medycznych:

  • Uniwersytet Medyczny w Gdańsku;
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

„Brak osób kluczowych w procesie zwalniania produktu leczniczego do obrotu stanowiłby zagrożenie dla dostępności lekowej w Polsce. Najbardziej dotknęłoby to polski przemysł farmaceutyczny. Niezmiernie cieszymy się z osiągniętych rezultatów i wysoko cenimy zaangażowanie Uczelni Medycznych w wypracowanie możliwości dokształcenia kluczowych osób na ww. jednostkach naukowych” – konkluduje Prezes PASMI.

******

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia.

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 20 podmiotów: Aboca, A&D Pharma, Adamed, Bayer, Biocodex, GSK, IPSEN Poland, Johnson&Johnson, Klosterfrau, Omega Pharma Poland, Queisser Pharma, Pfizer, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Verco, oraz Polski Komitet Zielarski jako członek wspierający.

 

[1] Art. 48 jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz. U. z 2019 r. poz. 499

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
KF
KLOSTERFRAU
Kenvue

Kenvue

MagnaPharm
Mayoly
Mayoly
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający