POLSKI KOMITET ZIELARSKI członkiem wspierającym PASMI

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty uchwałą Zarządu z dnia 21 czerwca 2018 r. przyjęło do grona członków wspierających  Polski  Komitet Zielarski.

,,Nowa forma współpracy między organizacjami jest ważnym etapem rozwoju każdej z nich. PASMI jest otwarte na tworzenie platformy dialogu mającej na celu wspieranie inicjatyw służących rekomendowaniu i wprowadzaniu w życie zrównoważonych i korzystnych regulacji prawnych i ekonomicznych pozwalających na dalszy rozwój i innowację branży farmaceutycznej. Przyjęcie w poczet członków wspierających Polskiego Komitetu Zielarskiego stanowi dla PASMI dodatkową przestrzeń do wspierania rozwiązań dedykowanych dla pacjentów i konsumentów.” –  mówi Prezes PASMI Ewa Jankowska.

Polski Komitet Zielarski za jedno z ważniejszych obecnie zadań uważa kreowanie poglądów dotyczących współczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa oraz promocję polskich produktów ziołowych w Europie. Celem stowarzyszenia jest również upowszechnianie wiedzy na temat zielarstwa i ziołolecznictwa, promowanie norm etycznych w handlu, rolnictwie, przemyśle, nauce i in. dziedzinach związanych z zielarstwem i ziołolecznictwem.

,,Polski Komitet Zielarski uważa współpracę z PASMI  za kolejny ważny krok w rozwoju polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa. Działania Komitetu są w zdecydowanej większości zbieżne z działaniami PASMI szczególnie te, które dotyczą rozwiązań prawnych i systemowych w zakresie leków OTC. Dla Polskiego Komitetu Zielarskiego jest to wyjątkowo ważne wydarzenie, przyczyniające się do wzmocnienia rodzimego rynku produktów ziołowych. Przede wszystkim daje to możliwość wspólnego kreowania poglądów dotyczących racjonalnej fitoterapii oraz racjonalnej suplementacji diety.” – mówi Prezes PKZ dr Jerzy Jambor.

******

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia.

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 19 podmiotów: Aboca, Adamed Consumer Healthcare, A&D Pharma, Bayer, Biocodex, GSK, Johnson&Johnson, Klosterfrau, Omega Pharma Poland, Pfizer, Polpharma, Queisser Pharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Verco, Walmark oraz Polski Komitet Zielarski jako członek wspierający.

Polski Komitet Zielarski utworzony w 1930 roku (reaktywowany w 1993 roku), jest stowarzyszeniem integrującym całe środowisko związane z zielarstwem i ziołolecznictwem w Polsce. Jest też jedyną krajową organizacją reprezentująca Polskę w European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP). Zrzesza około 200 członków zwyczajnych oraz ponad 20 członków wspierających. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne zawodowo zajmujące się zielarstwem i ziołolecznictwem, zatrudnione w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, na wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, jest też wielu plantatorów ziół, natomiast grupę członków wspierających tworzą działające w Polsce przedsiębiorstwa zajmujące się uprawą ziół i przetwórstwem zielarskim.

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający