Projekt „Zdrowe zarządzanie” zakończony – podniosły się kwalifikacje menadżerów ochrony zdrowia

Dobrze wykształcona kadra
zarządcza to jeden z warunków skutecznego funkcjonowania i konkurowania placówek
ochrony zdrowia.  Właśnie zakończył się
projekt w ramach którego z bezpłatnej formy kształcenia skorzystało blisko 100
menedżerów ochrony zdrowia. Projekt „Zdrowe zarządzenie” był realizowany od
2012 r. przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu. Jego całkowita wartość wyniosła ponad 400 tys. zł. Przedsięwzięcie
zostało zrealizowane dzięki Programowi Kapitał Ludzki.

Szkolenie kadry
zarządczej placówek ochrony zdrowia odbywało się w formie studiów
podyplomowych. W programie znalazły się zagadnienia dotyczące m.in. prawodawstwa
w ochronie zdrowia, zarządzania jakością, prawa spółek handlowych, umiejętności
kierowania zespołem oraz zarządzania kryzysowego. Większa część zajęć miała
charakter praktyczny. Wzięli w nich udział praktycy i liderzy przekształceń
podmiotów leczniczych.

Projekt „Zdrowe
zarządzanie” to odpowiedź na zmiany prawne dotyczące funkcjonowania placówek
ochrony zdrowia oraz potrzeby edukacyjne personelu medycznego. Celem projektu
było podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarządzania placówkami
ochrony zdrowia, zrozumienie istoty ich komercjalizacji oraz zwiększenie
świadomości potrzeby konsekwentnej restrukturyzacji. Dzięki temu realizacja
projektu wpłynie na poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i racjonalne
wykorzystanie dostępnych środków finansowych.

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający