Sąd Dyscyplinarny przy Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety pod przewodnictwem PASMI

Warszawa, dn. 8 listopada 2018 r.

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty, z dniem 6 listopada br. objął przewodnictwo oraz obsługę administracyjną nad Sądem Dyscyplinarnym powołanym przy Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety. Przewodnictwo nad Sądem jest sprawowane rotacyjnie przez organizacje, które podpisały Kodeks.  PASMI będzie pełniło tę rolę przez 6 najbliższych miesięcy tj. do 5 maja 2019 r.

Zadaniem Sądu Dyscyplinarnego jest rozpatrywanie skarg składanych przez sygnatariuszy Kodeksu, stojących na straży przestrzegania jego zapisów.

„Kodeks wprowadza dodatkowe wymagania w zakresie sposobu reklamowania suplementów diety jak np.: obowiązek umieszczenia informacji o kategorii produktu , czy zakaz wykorzystywania wizerunku lub rekomendacji lekarza i farmaceuty. Dodatkowe wymagania zostały już wprowadzone przez reklamodawców i są przestrzegane, co widać w emitowanych spotach reklamowych” – mówi Prezes PASMI Ewa Jankowska.

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety powstał z inicjatywy branży jako odpowiedź na zapotrzebowanie w obszarze podnoszenia świadomości i zapewnienia edukacji konsumenta, a także wykreowania i uporządkowania wysokich standardów w zakresie komunikacji, promocji oraz reklamy suplementów diety. Kodeks jest zbiorem dobrych praktyk, wytyczających kierunki działania w informowaniu konsumenta o tej kategorii środków spożywczych, jak i zgodnym z przepisami sposobie prezentowania ww. produktów w reklamach, tak aby nie były mylone z lekami.

******

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne leczenie poprzez świadome i  bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia.

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 20 podmiotów: Aboca, A&D Pharma, Adamed, Bayer, Biocodex, GSK, Johnson&Johnson, Klosterfrau, Omega Pharma Poland, Queisser Pharma, Pfizer, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Verco, Walmark oraz Polski Komitet Zielarski jako członek wspierający.

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający