Stanowisko PASMI w odniesieniu do „Raportu opieki farmaceutycznej. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” zgłasza uwagi do „Raportu opieki farmaceutycznej. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”.

Związek stoi na stanowisku, iż w celu zwiększenia szans na realizację jak najbardziej słusznych założeń opieki farmaceutycznej należy uwzględnić następujące kwestie:

  1. Dodefiniowanie i rozszerzenie katalogu aktywności apteki, które nie kwalifikują się jako reklama aptek i ich działalności

Zdaniem PASMI określenie katalogu aktywności, które nie stanowią reklamy aptek i ich działalności jest rozwiązaniem które efektywniej przyczyni się do wdrażania opieki farmaceutycznej i propagowania jej wśród pacjentów niż rozszerzanie zakazu reklamy apteki i punktów aptecznych na wszystkie podmioty świadczące usługi opieki farmaceutycznej oraz tworzenie wyłączeń ustawowych.

  1. Rozszerzenie możliwości prowadzenia opieki farmaceutycznej w formie zdalnej np. w usłudze dot. przeglądów lekowych

Teleinformatyzacja oraz digitalizacja dają obecnie możliwość efektywnego komunikowania się pacjenta z farmaceutą. W planowaniu sposobu świadczenia opieki farmaceutycznej, zdaniem PASMI należy szerzej potraktować możliwości teleinformatyczne idąc z duchem czasu i zmieniających się uwarunkowań oraz potrzeb pacjenta.

  1. Doprecyzowanie wymagań lokalowych w formie rozporządzenia.

Świadczenia opieki farmaceutycznej powinny odbywać się w atmosferze zapewniającej prywatność, respektowanie praw pacjenta, jednocześnie bez negatywnego wpływu na bieżącą pracę apteki. PASMI zaproponował, by wymagania lokalowe dot. pomieszczeń były doprecyzowane w pierwszej kolejności, najlepiej w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia.

  1. Dopuszczenie bez dodatkowych wymagań do świadczenia opieki farmaceutycznej mgr farmacji po kierunku farmacja kliniczna.

Kształcenie farmaceuty klinicznego w czasie studiów z założenia jest ukierunkowane na bezpośredni kontakt z pacjentem poprzez: udział w obchodach lekarskich, przeprowadzanie wywiadu lekowego, monitorowanie pacjenta pod względem stosowania się do zaleceń oraz występowania działań niepożądanych, edukowanie chorego w zakresie jego schorzenia i stosowanej terapii. Dlatego też PASMI uważa, iż osoba o takim wykształceniu powinna zastać dopuszczona do świadczenia usług opieki farmaceutycznej bez dodatkowych wymagań w zakresie kształcenia zawodowego.

  1. Opieka farmaceutyczna jako świadczenie zdrowotne powinna być finansowana tylko ze środków pochodzących z budżetu NFZ bez jakiegokolwiek współpłacenia ze strony pacjenta czy dodatkowych opłat.

Opieka farmaceutyczna powinna być finansowana z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, gdyż tylko jako świadczenie zdrowotne, odpowiednio zdefiniowane i wycenione, może efektywnie wspierać system opieki zdrowotnej i przyczyniać się do jego usprawnienia.

W tym celu każda z takich usług opieki farmaceutycznej powinna być dokładnie opisana jako świadczenie zdrowotne ze ściśle określonym zakresem, ilością zakontraktowaną w danym roku w danej aptece, grupą docelową pacjentów, miernikami jakie potwierdzają skuteczność realizacji takiej usługi w jednostce czasu, zgodnie z założeniami jakie określa Ministerstwo Zdrowia.

,,Każda inna forma finasowania nie gwarantuje efektywnego zarządzania i nadzoru nad realizacją celów opieki farmaceutycznej do jakich została powołana. Zgodnie z założeniami Raportu ustanowienie opieki farmaceutycznej służy usprawnieniu systemu ochrony zdrowia a nie wygenerowaniu dodatkowego źródła dochodu apteki, zalegalizowanego poprzez przepisy prawa, z ryzkiem przeniesienia kosztów tej usługi na pacjenta czy wybrane firmy farmaceutyczne” – wskazuje Ewa Jankowska, Prezes PASMI.

******

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia. PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 20 podmiotów: Aboca, MagnaPharm Poland, Adamed, Bayer, Biocodex, GSK, IPSEN Poland, Johnson&Johnson, Klosterfrau, Perrigo Poland, Queisser Pharma, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Teva, USP Zdrowie, Verco, oraz Polski Komitet Zielarski jako członek wspierający

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
KF
KLOSTERFRAU
Kenvue

Kenvue

MagnaPharm
Mayoly
Mayoly
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający