Stanowisko PASMI w zakresie dostępności pacjentów do leków na przeziębienie i kaszel z substancjami psychoaktywnymi

W związku z interpelacjami poselskimi dotyczącymi nadużywania leków bez recepty zawierających substancje psychoaktywne, takie jak pseudoefedryna, dekstrometorfan i kodeina PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty stoi na stanowisku, iż obecnie obowiązujące regulacje są wystarczające, a wprowadzenie zmian w zakresie statusu dostępności na receptę spowoduje dodatkowe obciążenie lekarzy POZ a w konsekwencji sparaliżuje system opieki zdrowotnej ze względu na konieczność uzyskania recepty w przypadku podstawowych dolegliwości takich, jak przeziębienie, czy kaszel. W przypadku tylko tych dolegliwości mówimy o 6 milionach dodatkowych wizyt rocznie.

Wykorzystanie leków z substancjami psychoaktywnymi w celach pozamedycznych głównie przez dzieci i młodzież zostało przez Ustawodawcę uregulowane w Art. 3 pkt. 3, Prawa Farmaceutycznego, w ramach którego farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego osobie, która nie ukończyła 18 roku życia lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia. Leki zawierające pseudoefedrynę, kodeinę czy dekstrometorfan nie są dostępne w sprzedaży pozaaptecznej. Jest to jedno z kluczowych ograniczeń w dostępie do leków zawierających substancje psychoaktywne.

Dodatkowo z dniem 1 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie obowiązek raportowania stanu produktów leczniczych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). System daje odpowiednim organom możliwość monitorowania stanu leków na każdym etapie ich dystrybucji. Na podstawie uzyskanych danych możliwa będzie rzetelna ocena sytuacji w zakresie ewentualnego nadmiernego obrotu między innymi lekami z substancjami psychoaktywnymi. Umożliwi to podejmowanie odpowiednich interwencji przez Inspekcję Farmaceutyczną oraz organy ścigania w placówkach, w których może dochodzić do wydawania leków w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami Prawa Farmaceutycznego.

Zdaniem PASMI problem w niewłaściwym stosowaniu leków do celów pozamedycznych przez dzieci i młodzież spowodowany jest podłożem psychologicznym. Uważamy, iż poza zmianami w zakresie bieżącej dostępności do porady psychologicznej dla dzieci i młodzieży niezbędna jest edukacja na temat prawidłowego, w tym bezpiecznego stosowania leków. W celu stworzenia możliwie najlepszego rozwiązania adresującego ten problem PASMI zwróciło się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o wspólne wypracowanie metody edukacyjnej.

******

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia.

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 20 podmiotów: Aboca, A&D Pharma, Adamed, Bayer, Biocodex, GSK, IPSEN Poland, Johnson&Johnson, Klosterfrau, Omega Pharma Poland, Queisser Pharma, Pfizer, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Verco, oraz Polski Komitet Zielarski jako członek wspierający

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający