Stanowisko PASMI w zakresie obrotu kosmetykami w aptekach ogólnodostępnych

Nawiązując do planów Ministerstwa Zdrowia w zakresie asortymentu aptecznego w szczególności do obrotu kosmetykami w aptekach ogólnodostępnych PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty zdecydowanie stoi na stanowisku pozostawienia asortymentu aptecznego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa nie każdy kosmetyk może być przedmiotem obrotu aptecznego, a te dopuszczone zgodnie z art.86 ust.8 w.w. ustawy stanowią bardzo wąską grupę, których podstawowym celem jest ochrona, pielęgnacja lub utrzymanie czystości ciała szczególnie, gdy towarzyszą temu współistniejące problemy zdrowotne. Aktualne przepisy prawa nie dopuszczają sprzedaży kosmetyków, których wyłączną funkcją jest perfumowanie i upiększanie.

Obecne zawężenie w prawie polskim odnośnie sprzedaży kosmetyków w aptekach już jest ograniczeniem w stosunku do prawa europejskiego w odniesieniu do Rozporządzenia 1223/2009/UE art.9, który wprost stanowi, iż państwa członkowskie nie mogą odmówić, zakazać lub ograniczyć udostępniania na rynku kosmetyków, które spełniają wymagania tego Rozporządzenia. Pomimo, iż Rozporządzenie to ustala szereg wymagań dla producentów kosmetyków, to nie ogranicza dystrybucji określonych kategorii produktów kosmetycznych w aptekach.

Obecnie Polska jest jednym z czterech krajów obok Danii, Niemiec, Węgier, które w swoich przepisach mają zakaz sprzedaży kosmetyków z funkcją perfumowania i upiększania. Pozostałe kraje Unii dopuszczają w sprzedaży aptecznej wszystkie kategorie kosmetyków niezależnie od ich funkcji. Dlatego też dodatkowe zaostrzenie przepisów może stanowić naruszenie przepisów unijnych gwarantujących swobodny przepływ towarów i może zostać zakwestionowane przez państwa członkowskie jako nieproporcjonalne i nie mające odniesienia do jakichkolwiek przepisów UE.

Analizując obecny asortyment produktów kosmetycznych dostępnych w sprzedaży aptecznej możemy jednoznacznie stwierdzić, iż zdecydowana ich większość nie jest dostępna w innym kanale sprzedaży. Stanowi to również o tym, iż producent w sposób świadomy wprowadza do kanału sprzedaży, produkty mające wpływ na ogólny stan zdrowia pacjenta i konsumenta, w którym możliwa jest fachowa porada profesjonalisty.

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający