Stanowisko PASMI w zakresie obrotu suplementami diety w aptekach ogólnodostępnych

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty mając na uwadze rozwój kategorii żywności, jaką są suplementy diety i wagę jaką pacjenci coraz bardziej przywiązują do pozostawania w dobrym zdrowiu, stoi na stanowisku pozostawienia tej kategorii produktów w sprzedaży aptecznej.

Jako organizacja reprezentująca producentów diety, ale także produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz kosmetyków jesteśmy za wprowadzeniem rozwiązań, które w przypadku reklam suplementów diety chronią konsumentów i pacjentów przed wprowadzaniem w błąd w zakresie właściwości tej kategorii. PASMI oraz 3 organizacje reprezentujące podmioty działające na rynku suplementów diety wypracowały Kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów diety, który wnosi istotne zmiany w zakresie dozwolonych treści reklamowych. Zastosowanie się producentów do ograniczeń w zakresie treści kierowanych do odbiorcy informacji w istotny sposób odróżni kategorię żywności jaką są suplementy diety od leków. Samoregulacja branży to pierwszy krok w edukacji pacjentów i konsumentów, który powinien znaleźć odzwierciedlenie w dalszych kampaniach edukacyjnych.

Z poziomu PASMI uważamy, iż taka samoregulacja branży oraz dodatkowe wzmocnienie kontroli z poziomu GIS  a także  pionizacja organów odpowiadających za kontrole rynku w zakresie suplementów diety oraz zmiana Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia to kierunki wprowadzające istotną zmianę do nadzoru oraz postrzegania tej kategorii żywności przez pacjentów oraz konsumentów.

PASMI stoi na stanowisku, iż pacjent powinien mieć gwarancję jakości dostępnych produktów mających wpływ na zdrowie w każdym kanale sprzedaży. W świetle art. 19 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady całkowitą odpowiedzialność za jakość zdrowotną produktu spożywczego wprowadzanego do obrotu oraz treść informacji umieszczonych na jego opakowaniu lub prezentacji i reklamie ponosi producent bądź przedsiębiorca wprowadzający produkt spożywczy do obrotu. Zwiększenie zatem kontroli proporcjonalnie do rozwoju rynku suplementów diety doprowadzi do uregulowania rynku w zakresie jakości tej kategorii produktów.

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
KF
KLOSTERFRAU
Kenvue

Kenvue

MagnaPharm
Mayoly
Mayoly
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający