Stanowisko PASMI w zakresie propozycji resortu zdrowia dot. wprowadzenia podatku od reklam suplementów diety

W dniu 20 grudnia 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, którego celem ma być wprowadzenie polityki fiskalnej, jako narzędzie służące promowaniu prozdrowotnych wyborów żywieniowych w zakresie produktów, dla których udowodnione zostały negatywne skutki zdrowotne (alkoholizm, cukrzyca, otyłość), a dodatkowo zasilające znacznie budżet Państwa.

Projekt również zakłada, iż z powodu niskiego poziomu wiedzy Polaków na temat suplementów diety oraz świadomości istotnych różnic między lekami bez recepty (OTC) a suplementami diety a także wpływu reklamy medialnej na wybór żywności przez konsumentów określoną opłatą należy objąć także reklamy suplementów diety.

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” stoi na stanowisku, iż nałożenie opłaty będącej de facto podatkiem od reklamy suplementów diety jest nieuzasadnionym działaniem dla przyjętego celu jakim ma być promowanie prozdrowotnych wyborów żywieniowych konsumenta. Ograniczenie to ma stricte charakter fiskalny z negatywnym przełożeniem na działalność gospodarczą podmiotów i w żadnym zakresie nie realizuje założeń ustawy. Przedmiotowy projekt w zdecydowany sposób dyskredytuje kategorię żywności, która z definicji ma uzupełniać źle zbilansowaną dietę w składniki o działaniu odżywczym i fizjologicznym.

W opinii PASMI proponowany podatek od reklamy suplementów diety krótkookresowo wywoła zjawisko podobne do inflacji mediowej, która zostanie skompensowana ceną. Dlatego też PASMI w uwagach zgłoszonych w ramach prowadzonych konsultacji społecznych wnioskowało o wykreślenie art. 6 projektu ustawy w całości, w celu wyeliminowania z porządku prawnego przepisu prowadzącego do dyskryminacji suplementów diety oraz uwzględnienie w art. 7 projektu ustawy wyłączenia suplementów diety spod opłat od środków spożywczych w postaci napojów zawierających substancje o właściwościach słodzących i aktywnych.

Powyższe stanowisko zostało poparte następującymi argumentami:

 • niezgodność projektu z Konstytucją RP;
 • wątpliwy charakter zaproponowanej w projekcie „opłaty” z uwagi na:
  • wprowadzenie „opłaty” posiadającej rzeczywiste cechy podatku
  • wprowadzenie „opłaty” posiadającej rzeczywiste cechy akcyzy;
  • naruszenie konstytucyjnej zasady proporcjonalności – ograniczenie swobody działalności gospodarczej;
  • złamanie autonomii prawa podatkowego;
  • niezgodność w aspekcie wprowadzania nowych podatków w trakcie roku podatkowego;
  • naruszenie unijnego prawa podatkowego poprzez wprowadzenie nowego podatku obrotowego. Proponowana „opłata” posiada cechy podatku obrotowego;
  • wprowadzanie wielokrotnego opodatkowania;
  • naruszenie zasady neutralności podatku od towarów i usług;
  • brak możliwości zakwalifikowania wydatków na „opłatę” jako kosztów uzyskania przychodu;
 • naruszenie równowagi rynku oraz swobodnego przepływu usług;
 • dyskryminacja wobec innych towarów i usług w obrocie wewnątrzkrajowym stawiając suplementy diety stawiając je na równi z produktami o wysokiej zawartości cukru i z alkoholem;
 • dyskryminacja podmiotów uczestniczących w świadczeniu usługi będącej reklamą suplementów diety względem innych podmiotów. Wybiórcze nałożenie opłaty na wybrany sektor rynku spożywczego;
 • dyskryminacja z uwagi na selektywność wybranych form reklamy;
 • konieczność notyfikacji proponowanych przepisów do Komisji Europejskiej;
 • nieproporcjonalność obciążeń dla suplementów diety w formie napoju generując podwójne opodatkowanie tej grupy żywności;
 • nieproporcjonalność osiąganych wpływów do budżetu Państwa;
 • wątpliwa legislacja, liczne braki definicji oraz nierzetelna Ocena Skutków Regulacji;
 • proponowanie rozwiązań legislacyjnych opartych na nieaktualnych danych rynkowych;
 • wątpliwe pod kątem spełnienia celów ustawy przeznaczenie zgromadzonych z opłat środków finansowych.

 

******

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia.

 

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 20 podmiotów: Aboca, A&D Pharma, Adamed, Bayer, Biocodex, GSK, IPSEN Poland, Johnson&Johnson, Klosterfrau, Omega Pharma Poland, Queisser Pharma, Pfizer, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Verco, oraz Polski Komitet Zielarski jako członek wspierający

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający