Rejestr placówek sprzedających leki tak, ale nie kosztem dostępności pacjenta do leku

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty mówi zdecydowane nie propozycjom Naczelnej Izby Aptekarskiej, które ograniczają dostęp pacjenta do leku

 

Warszawa, 8.08.2016 – PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty składając propozycję zmian w zakresie sprzedaży pozaaptecznej kompleksowo przeanalizował dotychczasowe uregulowania dotyczące sprzedaży leków poza aptekami. PASMI zaproponowało rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu dostępności pacjenta do leku. Jednym z wniosków organizacji jest stworzenie rejestru podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi.

 „Jesteśmy za wprowadzeniem rejestru podmiotów sprzedających leki, ale nie może odbywać się to kosztem pacjenta. PASMI po przeanalizowaniu dostępnych danych rynkowych uznało, iż koszt związany  z koniecznością stworzenia rejestrów powinny ponieść firmy, które wprowadzą leki do tego kanału sprzedaży. To jedyny sposób, aby sklepiki, głównie zlokalizowane w małych miastach i terenach wiejskich nadal były w stanie sprzedawać leki. Wprowadzenie proponowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską obciążenia finansowego tych  punktów może znacząco ograniczyć obrót pozaapteczny, mimo ustawowej możliwości jego prowadzenia.” – skomentowała Ewa Jankowska Prezes PASMI

Zgodnie z danymi IMS Health w Polsce sprzedaż leków odbywa się zdecydowanie poprzez apteki i stanowi 94 % całkowitej sprzedaży leków bez recepty. Sprzedaż prowadzona w sklepach ogólnodostępnych oraz na stacjach benzynowych to jedynie ok. 6% z czego 80% to małe sklepy, których w Polsce jest prawie 86 tysięcy. Sklepy te generują roczną średnią marżę ze sprzedaży leków na poziomie 840 PLN.

Jedną z propozycji zgłaszanych przez Naczelną Izbę Aptekarską jest wprowadzenie zamykanych przed pacjentami szaf na produkty lecznicze z funkcją kontroli temperatury. Propozycja ta jest nieproporcjonalna nawet w stosunku do wymagań aptecznej sprzedaży leków. Dodatkowo w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych przez polskie władze do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych nie ma ani jednego leku, którego przechowywanie wymagałoby warunków innych, niż w temperaturze pokojowej.

W praktyce konieczność ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z rejestracją lub zakupem szaf z kontrolą temperatury proponowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską oznaczałaby rezygnację małych sklepów z prowadzenia sprzedaży leków. Dla prawie 15 milionów pacjentów byłoby to jednoznaczne z brakiem dostępności do leku.

Projekt złożony przez PASMI w Ministerstwie Zdrowia zawiera propozycje rejestru placówek a także rejestru firm, które wprowadzają produkty do sprzedaży pozaaptecznej. W propozycji znalazły się również zaostrzenia zasad ekspozycji produktów w tym rozwiązania mające wpływ na bezpieczeństwo dzieci. PASMI zaproponowało także kryteria dopuszczenia produktów leczniczych mając na uwadze  pacjentów zamieszkujących tereny wiejskie, którzy bardzo często nie mogą skorzystać z innego miejsca zakupu leku, jak sklepy ogólnodostępne. Pomimo, iż w Polsce jest ponad 15 tysięcy aptek to nadal znaczna część ludności zamieszkująca rejony wiejskie oraz mniejsze miejscowości nie ma nieograniczonego dostępu do apteki.

„Rozwiązania zaproponowane przez PASMI to przede wszystkim gwarancja dostępności leku dla pacjenta oraz bezpieczeństwo stosowania. Mając na uwadze weekendową konieczność radzenia sobie z prostymi objawami takimi jak ból, gorączka, zgaga czy alergia zaproponowaliśmy opakowanie leku odpowiadające maksymalnie 2-dniowej terapii, aby każdy pacjent wiedział, iż nie należy łączyć leków stosowanych na te same objawy tylko zużyć opakowanie zgodnie z ulotką a następnie udać się po poradę lekarza.” – powiedziała Ewa Jankowska

 

Sprzedaż pozaapteczna, która w Polsce rozwija się od lat 30 –tych ubiegłego wieku pozwala pacjentowi na samodzielne i doraźne poradzenie sobie z występującymi nagle problemami zdrowotnymi takimi jak ból, gorączka, przeziębienie, biegunka, zgaga czy alergia. Dostęp do powszechnie znanych, sprawdzonych w samoleczeniu, od lat mających status „bez recepty” leków o korzystnym profilu bezpieczeństwa, jest potrzebny nie tylko na terenach wiejskich, ale także w trakcie podróży lub w okresie weekendu.

 

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający